Arabic | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
المعلومات سرية.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
ما هو اسمك؟
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
أين تعيش؟
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
ما هو عنوانك؟
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
ما هي جنسيتك؟
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
حالتي الزوجية هي___________________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
عازب
Marital status
żonaty/zamężna
متزوج
Marital status
w separacji
منفصل
Marital status
rozwodnik/rozwódka
مطلق
Marital status
w konkubinacie
لدي شريك/شريكة في السكن
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
متزوجان مدنيا
Marital status
w związku partnerskim
شريكان غير متزوجين
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
في شراكة منزلية
Marital status
wdowiec/wdowa
أرمل/أرملة
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
هل لديك أطفال؟
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
أرغب في التسجيل في المدينة
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
تكاليف المستشفى
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
أجور المختصين
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
اختبارات التشخيص
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
العمليات الجراحية
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
العلاج النفسي
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
العلاج السني
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
علاج العينين
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
اختبار نظري
Type of test
egzamin praktyczny
اختبار القيادة
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
العنوان
What you would like to change
nazwisko
الاسم
What you would like to change
zdjęcie
الصورة
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
ضائعة
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
مسروقة
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
متضررة
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Stating the nationality of your spouse