Danish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Hvornår udløber dit ID?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Informationerne er fortrolige.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hvad hedder du?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Hvor og hvornår er du født?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hvor bor du?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Hvad er din adresse?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hvad er dit statsborgerskab?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Hvornår ankom du til [land]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Må jeg se dit ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Jeg er ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
single
Marital status
żonaty/zamężna
gift
Marital status
w separacji
separeret
Marital status
rozwodnik/rozwódka
fraskilt
Marital status
w konkubinacie
samlevende
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
i et indregistreret parforhold
Marital status
w związku partnerskim
ugifte partnere
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
i et indenlandsk parforhold
Marital status
wdowiec/wdowa
enke
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Har du børn?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Jeg vil gerne registreres i byen
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalsgebyrer
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Speciallægegebyrer
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiske indgreb
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Tandbehandlinger
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Øjenbehandlinger
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Er mit kørekort gyldigt her?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
teoritest
Type of test
egzamin praktyczny
køreprøve
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
adressen
What you would like to change
nazwisko
navnet
What you would like to change
zdjęcie
billedet
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
mistet
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
stjålet
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
beskadiget
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Jeg har en ren straffeattest
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Stating the nationality of your spouse