Hindi | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
Marital status
żonaty/zamężna
Marital status
w separacji
Marital status
rozwodnik/rozwódka
Marital status
w konkubinacie
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
w związku partnerskim
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
wdowiec/wdowa
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
Type of test
egzamin praktyczny
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
What you would like to change
nazwisko
What you would like to change
zdjęcie
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse