Hungarian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Ellopták a [dokumentumomat].
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hogy hívják?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Mikor és hol született?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hol lakik?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mi a címe?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Mi az állampolgársága?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Mikor érkezett [országba]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
A családi állapotom ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Marital status
żonaty/zamężna
házas
Marital status
w separacji
külön él a házastársától
Marital status
rozwodnik/rozwódka
elvált
Marital status
w konkubinacie
élettársi kapcsolatban van
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Marital status
w związku partnerskim
élettársi kapcsolatban van
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
élettársi kapcsolatban van
Marital status
wdowiec/wdowa
özvegy
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vannak gyermekei?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Élnek önnel eltartottak?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Szeretnék regisztrálni.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Van regisztrációs díj?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mit fedez a biztosítás?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Kórházi költségek
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Szakorvos
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Diagnosztikai vizsgálatok
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Műtéti beavatkozás
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Pszichiátriai kezelés
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Fogorvosi kezelés
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Szemészeti kezelés
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Érvényes itt a jogosítványom?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
elméleti vizsga
Type of test
egzamin praktyczny
gyakorlati vizsga
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
cím
What you would like to change
nazwisko
név
What you would like to change
zdjęcie
fénykép
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
elveszett
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
ellopott
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
sérült
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Büntetlen előéletű vagyok.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Stating the nationality of your spouse