Romanian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Când a fost emis [documentul]?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Unde a fost emis [documentul]?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Când îți expiră ID-ul?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
Mi s-a furat [documentul].
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Informația este confidențială.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Cum vă cheamă?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Unde locuiți?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
Care este adresa dumneavoastră?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Ce cetățenie aveți?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Când ați ajuns în [țara]?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Starea mea civilă este ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
Singur
Marital status
żonaty/zamężna
Căsătorit/ă
Marital status
w separacji
separat/ă
Marital status
rozwodnik/rozwódka
divorțat/ă
Marital status
w konkubinacie
concobinaj
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
într-o uniune civilă
Marital status
w związku partnerskim
necăsătorit/ă
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
partener/ă de viață
Marital status
wdowiec/wdowa
văduv/ă
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Aveți copii?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Ce documente trebuie să aduc?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Există vreo taxă de înregistrare?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Taxe pentru spitalizare
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Onorarii ale medicilor specialiști
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Test de diagnosticare
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Intervenții chirurgicale
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Tratament psihiatric
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Tratamente dentare
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Tratamente oftalmologice
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
De ce solicitați o viză de intrare?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Cum îmi pot extinde viza?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
testul teoretic
Type of test
egzamin praktyczny
examenul practic
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
Adresa
What you would like to change
nazwisko
nume
What you would like to change
zdjęcie
fotografia
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
pierdut
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
furat
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
distrus
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Nu am antecedente penale.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Am nivelul necesar de [limbă].
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Partenerul meu este __________.
Stating the nationality of your spouse