Turkish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Asking where you can find a form
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] ne zaman verildi?
Asking when a document was issued
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] nerede verildi?
Asking where a document was issued
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Asking when an ID is expiring
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Asking if someone can help you with filling in the form
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you need to bring
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Stating what you need to apply for a document
Mój [dokument] został skradziony.
[belge] belgem çalındı.
Stating that one of your documents has been stolen
Składam podanie w imieniu _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Podane informacje są poufne.
Bu bilgi özeldir.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Adınız nedir?
Asking for someone's name
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Asking for someone's place and date of birth
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Nerede yaşıyorsunuz?
Asking where someone lives
Jaki jest Pana/Pani adres?
İkamet adresiniz nedir?
Asking for someone's address
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Asking for someone's citizenship
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Asking when someone arrived in that country
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mój stan cywilny: _____.
Medeni halim ___________.
Stating what your marital status is
kawaler/panna
bekar
Marital status
żonaty/zamężna
evli
Marital status
w separacji
ayrılmış
Marital status
rozwodnik/rozwódka
boşanmış
Marital status
w konkubinacie
birlikte yaşıyor
Marital status
w rejestrowanym związku partnerskim
medeni birliktelik
Marital status
w związku partnerskim
evlenmemiş çift
Marital status
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
medeni ortaklık içinde
Marital status
wdowiec/wdowa
dul
Marital status
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Çocuğunuz var mı?
Asking if someone has children
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Stating that you would like to register in the city
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you should bring
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Asking if there are any costs of registering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Stating that you are there to register your domicile
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Stating that you have some questions about the health insurance
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Asking if you need private health insurance
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Asking about the insurance coverage
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hastane masrafları
Example of health insurance coverage
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Uzman doktor ücretleri
Example of health insurance coverage
Badania diagnostyczne
Tanı koyma testleri
Example of health insurance coverage
Zabiegi chirurgiczne
Cerrahi operasyonlar
Example of health insurance coverage
Leczenie psychiatryczne
Psikiyatri tedavisi
Example of health insurance coverage
Leczenie stomatologiczne
Diş tedavisi
Example of health insurance coverage
Leczenie okulistyczne
Göz tedavisi
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Asking why someone is requesting an entry visa
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Asking if you need a visa to enter a country
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Asking how you can extend your visa
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vize başvurum neden reddedildi?
Asking why your visa application has been rejected
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Stating that you would like to register your vehicle
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Asking if your driving license is valid there
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Applying for a provisional driving license
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Stating that you would like to book your driving license test
egzamin teoretyczny
teorik sınav
Type of test
egzamin praktyczny
direksiyon sınavı
Type of test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
adres
What you would like to change
nazwisko
ad
What you would like to change
zdjęcie
fotoğraf
What you would like to change
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Stating that you would like to renew your driving license
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to replace a driving license
zgubienie (prawa jazdy)
kayıp
Driving license issue
kradzież (prawa jazdy)
çalınmış
Driving license issue
zniszczenie (prawa jazdy)
hasarlı
Driving license issue
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Asking where you can register for a language test
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Sabıka kaydım yoktur.
Stating that you have a clean criminal record
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Stating that you have the required level of the language
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Asking what the fees are for citizenship application
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Stating the nationality of your spouse