Hindi | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Asking where you can find a form
Când a fost emis [documentul]?
Asking when a document was issued
Unde a fost emis [documentul]?
Asking where a document was issued
Când îți expiră ID-ul?
Asking when an ID is expiring
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Asking if someone can help you with filling in the form
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Asking what documents you need to bring
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Stating what you need to apply for a document
Mi s-a furat [documentul].
Stating that one of your documents has been stolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informația este confidențială.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Cum vă cheamă?
Asking for someone's name
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Asking for someone's place and date of birth
Unde locuiți?
Asking where someone lives
Care este adresa dumneavoastră?
Asking for someone's address
Ce cetățenie aveți?
Asking for someone's citizenship
Când ați ajuns în [țara]?
Asking when someone arrived in that country
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Starea mea civilă este ___________.
Stating what your marital status is
Singur
Marital status
Căsătorit/ă
Marital status
separat/ă
Marital status
divorțat/ă
Marital status
concobinaj
Marital status
într-o uniune civilă
Marital status
necăsătorit/ă
Marital status
partener/ă de viață
Marital status
văduv/ă
Marital status
Aveți copii?
Asking if someone has children
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Stating that you would like to register in the city
Ce documente trebuie să aduc?
Asking what documents you should bring
Există vreo taxă de înregistrare?
Asking if there are any costs of registering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Stating that you are there to register your domicile
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Stating that you have some questions about the health insurance
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Asking if you need private health insurance
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Asking about the insurance coverage
Taxe pentru spitalizare
Example of health insurance coverage
Onorarii ale medicilor specialiști
Example of health insurance coverage
Test de diagnosticare
Example of health insurance coverage
Intervenții chirurgicale
Example of health insurance coverage
Tratament psihiatric
Example of health insurance coverage
Tratamente dentare
Example of health insurance coverage
Tratamente oftalmologice
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Asking why someone is requesting an entry visa
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Asking if you need a visa to enter a country
Cum îmi pot extinde viza?
Asking how you can extend your visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Asking why your visa application has been rejected
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Stating that you would like to register your vehicle
Este permisul meu de conducere valid aici?
Asking if your driving license is valid there
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Applying for a provisional driving license
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Stating that you would like to book your driving license test
testul teoretic
Type of test
examenul practic
Type of test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Stating that you would like to change some details on your driving license
Adresa
What you would like to change
nume
What you would like to change
fotografia
What you would like to change
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Stating that you would like to renew your driving license
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
pierdut
Driving license issue
furat
Driving license issue
distrus
Driving license issue
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Asking where you can register for a language test
Nu am antecedente penale.
Stating that you have a clean criminal record
Am nivelul necesar de [limbă].
Stating that you have the required level of the language
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Asking what the fees are for citizenship application
Partenerul meu este __________.
Stating the nationality of your spouse