Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Când a fost emis [documentul]?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Unde a fost emis [documentul]?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Când îți expiră ID-ul?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Mi s-a furat [documentul].
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informația este confidențială.
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Cum vă cheamă?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Unde locuiți?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Care este adresa dumneavoastră?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Ce cetățenie aveți?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Când ați ajuns în [țara]?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Starea mea civilă este ___________.
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
Singur
kawaler/panna
Marital status
Căsătorit/ă
żonaty/zamężna
Marital status
separat/ă
w separacji
Marital status
divorțat/ă
rozwodnik/rozwódka
Marital status
concobinaj
w konkubinacie
Marital status
într-o uniune civilă
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
necăsătorit/ă
w związku partnerskim
Marital status
partener/ă de viață
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
văduv/ă
wdowiec/wdowa
Marital status
Aveți copii?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Ce documente trebuie să aduc?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Există vreo taxă de înregistrare?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Taxe pentru spitalizare
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Onorarii ale medicilor specialiști
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Test de diagnosticare
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Intervenții chirurgicale
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Tratament psihiatric
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Tratamente dentare
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Tratamente oftalmologice
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Cum îmi pot extinde viza?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
Este permisul meu de conducere valid aici?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
testul teoretic
egzamin teoretyczny
Type of test
examenul practic
egzamin praktyczny
Type of test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
Adresa
adres
What you would like to change
nume
nazwisko
What you would like to change
fotografia
zdjęcie
What you would like to change
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
pierdut
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
furat
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
distrus
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
Nu am antecedente penale.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Am nivelul necesar de [limbă].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Partenerul meu este __________.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse