Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
Când a fost emis [documentul]?
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Unde a fost emis [documentul]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
Când îți expiră ID-ul?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Mi s-a furat [documentul].
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informația este confidențială.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Cum vă cheamă?
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Unde locuiți?
Где вы живете?
Asking where someone lives
Care este adresa dumneavoastră?
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Ce cetățenie aveți?
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
Când ați ajuns în [țara]?
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Starea mea civilă este ___________.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
Singur
холост
Marital status
Căsătorit/ă
Женат/замужем
Marital status
separat/ă
Разведен/а
Marital status
divorțat/ă
Разведен/а
Marital status
concobinaj
в сожительстве
Marital status
într-o uniune civilă
в гражданском браке
Marital status
necăsătorit/ă
Не женатая пара
Marital status
partener/ă de viață
в домашнем партнерстве
Marital status
văduv/ă
вдовец/вдова
Marital status
Aveți copii?
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Ce documente trebuie să aduc?
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Există vreo taxă de înregistrare?
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Taxe pentru spitalizare
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Onorarii ale medicilor specialiști
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Test de diagnosticare
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Intervenții chirurgicale
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Tratament psihiatric
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Tratamente dentare
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Tratamente oftalmologice
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Cum îmi pot extinde viza?
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Este permisul meu de conducere valid aici?
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
testul teoretic
Теоретический тест
Type of test
examenul practic
Тест на вождение
Type of test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
Adresa
адрес
What you would like to change
nume
имя
What you would like to change
fotografia
фотография
What you would like to change
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
pierdut
потеряно
Driving license issue
furat
украдено
Driving license issue
distrus
повреждено
Driving license issue
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Nu am antecedente penale.
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Partenerul meu este __________.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse