Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
Când a fost emis [documentul]?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
Unde a fost emis [documentul]?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Când îți expiră ID-ul?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
Mi s-a furat [documentul].
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informația este confidențială.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Cum vă cheamă?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Unde locuiți?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
Care este adresa dumneavoastră?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Ce cetățenie aveți?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
Când ați ajuns în [țara]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Starea mea civilă este ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
Singur
soltero/a
Marital status
Căsătorit/ă
casado/a
Marital status
separat/ă
separado/a
Marital status
divorțat/ă
divorciado/a
Marital status
concobinaj
cohabitante
Marital status
într-o uniune civilă
en unión civil
Marital status
necăsătorit/ă
pareja de hecho
Marital status
partener/ă de viață
pareja de hecho
Marital status
văduv/ă
viudo/a
Marital status
Aveți copii?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Ce documente trebuie să aduc?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Există vreo taxă de înregistrare?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Am nevoie de asigurare medicală privată?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Taxe pentru spitalizare
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Onorarii ale medicilor specialiști
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Test de diagnosticare
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Intervenții chirurgicale
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Tratament psihiatric
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Tratamente dentare
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Tratamente oftalmologice
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Cum îmi pot extinde viza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Este permisul meu de conducere valid aici?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
testul teoretic
el examen teórico
Type of test
examenul practic
el examen práctico
Type of test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
Adresa
la dirección
What you would like to change
nume
el nombre
What you would like to change
fotografia
la fotografía
What you would like to change
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
pierdut
lo he perdido
Driving license issue
furat
me lo han robado
Driving license issue
distrus
se ha dañado
Driving license issue
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Nu am antecedente penale.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Am nivelul necesar de [limbă].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Partenerul meu este __________.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse