Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
Când a fost emis [documentul]?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
Unde a fost emis [documentul]?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
Când îți expiră ID-ul?
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
Mi s-a furat [documentul].
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Informația este confidențială.
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Cum vă cheamă?
Vad heter du?
Asking for someone's name
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
Unde locuiți?
Var bor du?
Asking where someone lives
Care este adresa dumneavoastră?
Vad är din adress?
Asking for someone's address
Ce cetățenie aveți?
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
Când ați ajuns în [țara]?
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Starea mea civilă este ___________.
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
Singur
singel
Marital status
Căsătorit/ă
gift
Marital status
separat/ă
separerad
Marital status
divorțat/ă
skild
Marital status
concobinaj
sambo
Marital status
într-o uniune civilă
i ett partnerskap
Marital status
necăsătorit/ă
ogift par
Marital status
partener/ă de viață
i ett partnerskap
Marital status
văduv/ă
änka
Marital status
Aveți copii?
Har du barn?
Asking if someone has children
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
Ce documente trebuie să aduc?
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
Există vreo taxă de înregistrare?
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
Taxe pentru spitalizare
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
Onorarii ale medicilor specialiști
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
Test de diagnosticare
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
Intervenții chirurgicale
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
Tratament psihiatric
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Tratamente dentare
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
Tratamente oftalmologice
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

De ce solicitați o viză de intrare?
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Cum îmi pot extinde viza?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
Este permisul meu de conducere valid aici?
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
testul teoretic
teoriprov
Type of test
examenul practic
uppkörning
Type of test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
Adresa
adressen
What you would like to change
nume
namnet
What you would like to change
fotografia
bilden
What you would like to change
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
pierdut
borttappat
Driving license issue
furat
stulet
Driving license issue
distrus
förstört
Driving license issue
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
Nu am antecedente penale.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
Am nivelul necesar de [limbă].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
Partenerul meu este __________.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse