Danish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Asking where you can find a form
Когда был выдан ваш документ?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Asking when a document was issued
Где был выдан ваш [документ] ?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Asking where a document was issued
Когда истекает срок вашего паспорта?
Hvornår udløber dit ID?
Asking when an ID is expiring
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Asking if someone can help you with filling in the form
Какие документы мне нужно принести для_______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Asking what documents you need to bring
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Stating what you need to apply for a document
Мой [документ] украли.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Stating that one of your documents has been stolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Информация конфиденциальна.
Informationerne er fortrolige.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Как вас зовут?
Hvad hedder du?
Asking for someone's name
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Hvor og hvornår er du født?
Asking for someone's place and date of birth
Где вы живете?
Hvor bor du?
Asking where someone lives
Каков ваш адрес?
Hvad er din adresse?
Asking for someone's address
Какое у вас гражданство?
Hvad er dit statsborgerskab?
Asking for someone's citizenship
Когда вы въехали в страну?
Hvornår ankom du til [land]?
Asking when someone arrived in that country
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Må jeg se dit ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Мое семейное положение -_______.
Jeg er ___________.
Stating what your marital status is
холост
single
Marital status
Женат/замужем
gift
Marital status
Разведен/а
separeret
Marital status
Разведен/а
fraskilt
Marital status
в сожительстве
samlevende
Marital status
в гражданском браке
i et indregistreret parforhold
Marital status
Не женатая пара
ugifte partnere
Marital status
в домашнем партнерстве
i et indenlandsk parforhold
Marital status
вдовец/вдова
enke
Marital status
У вас есть дети?
Har du børn?
Asking if someone has children
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jeg vil gerne registreres i byen
Stating that you would like to register in the city
Какие документы мне нужно принести?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Asking what documents you should bring
Мне нужно платить за регистрацию?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Asking if there are any costs of registering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Stating that you are there to register your domicile
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Asking if you need private health insurance
Что покрывает медицинская страховка?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Asking about the insurance coverage
Больничные платы
Hospitalsgebyrer
Example of health insurance coverage
Платы специалистам
Speciallægegebyrer
Example of health insurance coverage
Диагностические проверки
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Хирургические процедуры
Kirurgiske indgreb
Example of health insurance coverage
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Лечение зубов
Tandbehandlinger
Example of health insurance coverage
Офтальмологическое лечение
Øjenbehandlinger
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Как я могу продлить мою визу?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Asking how you can extend your visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Asking why your visa application has been rejected
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Мне нужно менять номер своей машины?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Stating that you would like to register your vehicle
Мои водительские права здесь действуют?
Er mit kørekort gyldigt her?
Asking if your driving license is valid there
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Applying for a provisional driving license
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Теоретический тест
teoritest
Type of test
Тест на вождение
køreprøve
Type of test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
адрес
adressen
What you would like to change
имя
navnet
What you would like to change
фотография
billedet
What you would like to change
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Stating that you would like to renew your driving license
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Stating that you would like to replace a driving license
потеряно
mistet
Driving license issue
украдено
stjålet
Driving license issue
повреждено
beskadiget
Driving license issue
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Asking where you can register for a language test
У меня нет судимостей
Jeg har en ren straffeattest
Stating that you have a clean criminal record
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Stating that you have the required level of the language
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Asking what the fees are for citizenship application
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Stating the nationality of your spouse