Polish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Asking where you can find a form
Когда был выдан ваш документ?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking when a document was issued
Где был выдан ваш [документ] ?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Asking where a document was issued
Когда истекает срок вашего паспорта?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Asking when an ID is expiring
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Asking if someone can help you with filling in the form
Какие документы мне нужно принести для_______?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Asking what documents you need to bring
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Stating what you need to apply for a document
Мой [документ] украли.
Mój [dokument] został skradziony.
Stating that one of your documents has been stolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Składam podanie w imieniu _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Информация конфиденциальна.
Podane informacje są poufne.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Как вас зовут?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Asking for someone's name
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Asking for someone's place and date of birth
Где вы живете?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Asking where someone lives
Каков ваш адрес?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Asking for someone's address
Какое у вас гражданство?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Asking for someone's citizenship
Когда вы въехали в страну?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Asking when someone arrived in that country
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Мое семейное положение -_______.
Mój stan cywilny: _____.
Stating what your marital status is
холост
kawaler/panna
Marital status
Женат/замужем
żonaty/zamężna
Marital status
Разведен/а
w separacji
Marital status
Разведен/а
rozwodnik/rozwódka
Marital status
в сожительстве
w konkubinacie
Marital status
в гражданском браке
w rejestrowanym związku partnerskim
Marital status
Не женатая пара
w związku partnerskim
Marital status
в домашнем партнерстве
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Marital status
вдовец/вдова
wdowiec/wdowa
Marital status
У вас есть дети?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Asking if someone has children
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Stating that you would like to register in the city
Какие документы мне нужно принести?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Asking what documents you should bring
Мне нужно платить за регистрацию?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Asking if there are any costs of registering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Stating that you are there to register your domicile
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Stating that you have some questions about the health insurance
Мне нужна частная медицинская страховка?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Asking if you need private health insurance
Что покрывает медицинская страховка?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Asking about the insurance coverage
Больничные платы
Opłaty za pobyt w szpitalu
Example of health insurance coverage
Платы специалистам
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Example of health insurance coverage
Диагностические проверки
Badania diagnostyczne
Example of health insurance coverage
Хирургические процедуры
Zabiegi chirurgiczne
Example of health insurance coverage
Психиатрическое лечение
Leczenie psychiatryczne
Example of health insurance coverage
Лечение зубов
Leczenie stomatologiczne
Example of health insurance coverage
Офтальмологическое лечение
Leczenie okulistyczne
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Asking why someone is requesting an entry visa
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Asking if you need a visa to enter a country
Как я могу продлить мою визу?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Asking how you can extend your visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Asking why your visa application has been rejected
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Мне нужно менять номер своей машины?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Stating that you would like to register your vehicle
Мои водительские права здесь действуют?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Asking if your driving license is valid there
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Applying for a provisional driving license
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
Теоретический тест
egzamin teoretyczny
Type of test
Тест на вождение
egzamin praktyczny
Type of test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Stating that you would like to change some details on your driving license
адрес
adres
What you would like to change
имя
nazwisko
What you would like to change
фотография
zdjęcie
What you would like to change
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Stating that you would like to renew your driving license
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Stating that you would like to replace a driving license
потеряно
zgubienie (prawa jazdy)
Driving license issue
украдено
kradzież (prawa jazdy)
Driving license issue
повреждено
zniszczenie (prawa jazdy)
Driving license issue
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Stating that you would like to ask for a citizenship
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Asking where you can register for a language test
У меня нет судимостей
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Stating that you have a clean criminal record
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Stating that you have the required level of the language
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Asking what the fees are for citizenship application
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Stating the nationality of your spouse