Romanian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Asking where you can find a form
Когда был выдан ваш документ?
Când a fost emis [documentul]?
Asking when a document was issued
Где был выдан ваш [документ] ?
Unde a fost emis [documentul]?
Asking where a document was issued
Когда истекает срок вашего паспорта?
Când îți expiră ID-ul?
Asking when an ID is expiring
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Asking if someone can help you with filling in the form
Какие документы мне нужно принести для_______?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Asking what documents you need to bring
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Stating what you need to apply for a document
Мой [документ] украли.
Mi s-a furat [documentul].
Stating that one of your documents has been stolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Информация конфиденциальна.
Informația este confidențială.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Как вас зовут?
Cum vă cheamă?
Asking for someone's name
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Asking for someone's place and date of birth
Где вы живете?
Unde locuiți?
Asking where someone lives
Каков ваш адрес?
Care este adresa dumneavoastră?
Asking for someone's address
Какое у вас гражданство?
Ce cetățenie aveți?
Asking for someone's citizenship
Когда вы въехали в страну?
Când ați ajuns în [țara]?
Asking when someone arrived in that country
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Мое семейное положение -_______.
Starea mea civilă este ___________.
Stating what your marital status is
холост
Singur
Marital status
Женат/замужем
Căsătorit/ă
Marital status
Разведен/а
separat/ă
Marital status
Разведен/а
divorțat/ă
Marital status
в сожительстве
concobinaj
Marital status
в гражданском браке
într-o uniune civilă
Marital status
Не женатая пара
necăsătorit/ă
Marital status
в домашнем партнерстве
partener/ă de viață
Marital status
вдовец/вдова
văduv/ă
Marital status
У вас есть дети?
Aveți copii?
Asking if someone has children
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Stating that you would like to register in the city
Какие документы мне нужно принести?
Ce documente trebuie să aduc?
Asking what documents you should bring
Мне нужно платить за регистрацию?
Există vreo taxă de înregistrare?
Asking if there are any costs of registering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Stating that you are there to register your domicile
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Stating that you have some questions about the health insurance
Мне нужна частная медицинская страховка?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Asking if you need private health insurance
Что покрывает медицинская страховка?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Asking about the insurance coverage
Больничные платы
Taxe pentru spitalizare
Example of health insurance coverage
Платы специалистам
Onorarii ale medicilor specialiști
Example of health insurance coverage
Диагностические проверки
Test de diagnosticare
Example of health insurance coverage
Хирургические процедуры
Intervenții chirurgicale
Example of health insurance coverage
Психиатрическое лечение
Tratament psihiatric
Example of health insurance coverage
Лечение зубов
Tratamente dentare
Example of health insurance coverage
Офтальмологическое лечение
Tratamente oftalmologice
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
De ce solicitați o viză de intrare?
Asking why someone is requesting an entry visa
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Asking if you need a visa to enter a country
Как я могу продлить мою визу?
Cum îmi pot extinde viza?
Asking how you can extend your visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Asking why your visa application has been rejected
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Мне нужно менять номер своей машины?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Stating that you would like to register your vehicle
Мои водительские права здесь действуют?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Asking if your driving license is valid there
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Applying for a provisional driving license
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Теоретический тест
testul teoretic
Type of test
Тест на вождение
examenul practic
Type of test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Stating that you would like to change some details on your driving license
адрес
Adresa
What you would like to change
имя
nume
What you would like to change
фотография
fotografia
What you would like to change
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Stating that you would like to renew your driving license
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
потеряно
pierdut
Driving license issue
украдено
furat
Driving license issue
повреждено
distrus
Driving license issue
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Asking where you can register for a language test
У меня нет судимостей
Nu am antecedente penale.
Stating that you have a clean criminal record
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Am nivelul necesar de [limbă].
Stating that you have the required level of the language
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Asking what the fees are for citizenship application
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Partenerul meu este __________.
Stating the nationality of your spouse