Swedish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Где я могу найти форму для ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
Когда был выдан ваш документ?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
Где был выдан ваш [документ] ?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
Когда истекает срок вашего паспорта?
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
Какие документы мне нужно принести для_______?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
Мой [документ] украли.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
Я заполняю это заявление от лица______.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Информация конфиденциальна.
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Как вас зовут?
Vad heter du?
Asking for someone's name
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
Где вы живете?
Var bor du?
Asking where someone lives
Каков ваш адрес?
Vad är din adress?
Asking for someone's address
Какое у вас гражданство?
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
Когда вы въехали в страну?
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Мое семейное положение -_______.
Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
холост
singel
Marital status
Женат/замужем
gift
Marital status
Разведен/а
separerad
Marital status
Разведен/а
skild
Marital status
в сожительстве
sambo
Marital status
в гражданском браке
i ett partnerskap
Marital status
Не женатая пара
ogift par
Marital status
в домашнем партнерстве
i ett partnerskap
Marital status
вдовец/вдова
änka
Marital status
У вас есть дети?
Har du barn?
Asking if someone has children
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
Какие документы мне нужно принести?
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
Мне нужно платить за регистрацию?
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
Мне нужна частная медицинская страховка?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
Что покрывает медицинская страховка?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
Больничные платы
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
Платы специалистам
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
Диагностические проверки
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
Хирургические процедуры
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
Психиатрическое лечение
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Лечение зубов
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
Офтальмологическое лечение
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Как я могу продлить мою визу?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
Почему мое заявление на визу отклонено?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Мне нужно менять номер своей машины?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
Мои водительские права здесь действуют?
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
Теоретический тест
teoriprov
Type of test
Тест на вождение
uppkörning
Type of test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
адрес
adressen
What you would like to change
имя
namnet
What you would like to change
фотография
bilden
What you would like to change
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
потеряно
borttappat
Driving license issue
украдено
stulet
Driving license issue
повреждено
förstört
Driving license issue
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
У меня нет судимостей
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse