Danish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Asking where you can find a form
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Asking when a document was issued
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Asking where a document was issued
¿Cuándo caduca su DNI?
Hvornår udløber dit ID?
Asking when an ID is expiring
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Asking if someone can help you with filling in the form
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Asking what documents you need to bring
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Stating what you need to apply for a document
Me han robado el/la (documento).
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Stating that one of your documents has been stolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La información es confidencial.
Informationerne er fortrolige.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

¿Cómo se llama usted?
Hvad hedder du?
Asking for someone's name
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Hvor og hvornår er du født?
Asking for someone's place and date of birth
¿Dónde vive usted?
Hvor bor du?
Asking where someone lives
¿Cuál es su dirección?
Hvad er din adresse?
Asking for someone's address
¿Cuál es su nacionalidad?
Hvad er dit statsborgerskab?
Asking for someone's citizenship
¿Cuándo llegó a (país)?
Hvornår ankom du til [land]?
Asking when someone arrived in that country
¿Me deja su DNI, por favor?
Må jeg se dit ID?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mi estado civil es ______________.
Jeg er ___________.
Stating what your marital status is
soltero/a
single
Marital status
casado/a
gift
Marital status
separado/a
separeret
Marital status
divorciado/a
fraskilt
Marital status
cohabitante
samlevende
Marital status
en unión civil
i et indregistreret parforhold
Marital status
pareja de hecho
ugifte partnere
Marital status
pareja de hecho
i et indenlandsk parforhold
Marital status
viudo/a
enke
Marital status
¿Tiene usted hijos?
Har du børn?
Asking if someone has children
¿Residen con usted personas a su cargo?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Me gustaría empadronarme.
Jeg vil gerne registreres i byen
Stating that you would like to register in the city
¿Qué documentos tengo que presentar?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Asking what documents you should bring
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Asking if there are any costs of registering
Vengo a registrar mi domicilio.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Stating that you are there to register your domicile
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Stating that you have some questions about the health insurance
¿Necesito un seguro de salud privado?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Asking if you need private health insurance
¿Qué cubre el seguro de salud?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Asking about the insurance coverage
Tasas hospitalarias
Hospitalsgebyrer
Example of health insurance coverage
Honorarios de médicos especialistas
Speciallægegebyrer
Example of health insurance coverage
Pruebas diagnósticas
Diagnosetests
Example of health insurance coverage
Intervenciones quirúrjicas
Kirurgiske indgreb
Example of health insurance coverage
Tratamiento psiquiátrico
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Tratamientos dentales
Tandbehandlinger
Example of health insurance coverage
Tratamientos oftalmológicos
Øjenbehandlinger
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Asking how you can extend your visa
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Asking why your visa application has been rejected
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Me gustaría matricular mi vehículo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Stating that you would like to register your vehicle
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Er mit kørekort gyldigt her?
Asking if your driving license is valid there
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Applying for a provisional driving license
Me gustaría inscribirme en ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Stating that you would like to book your driving license test
el examen teórico
teoritest
Type of test
el examen práctico
køreprøve
Type of test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
la dirección
adressen
What you would like to change
el nombre
navnet
What you would like to change
la fotografía
billedet
What you would like to change
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Stating that you would like to renew your driving license
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Stating that you would like to replace a driving license
lo he perdido
mistet
Driving license issue
me lo han robado
stjålet
Driving license issue
se ha dañado
beskadiget
Driving license issue
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Stating that you would like to ask for a citizenship
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Asking where you can register for a language test
No tengo antecedentes penales.
Jeg har en ren straffeattest
Stating that you have a clean criminal record
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Stating that you have the required level of the language
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Asking what the fees are for citizenship application
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Stating the nationality of your spouse