Hungarian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Asking where you can find a form
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Asking when a document was issued
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Asking where a document was issued
¿Cuándo caduca su DNI?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Asking when an ID is expiring
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Asking if someone can help you with filling in the form
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Asking what documents you need to bring
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Stating what you need to apply for a document
Me han robado el/la (documento).
Ellopták a [dokumentumomat].
Stating that one of your documents has been stolen
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
La información es confidencial.
Az információ bizalmas.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

¿Cómo se llama usted?
Hogy hívják?
Asking for someone's name
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Mikor és hol született?
Asking for someone's place and date of birth
¿Dónde vive usted?
Hol lakik?
Asking where someone lives
¿Cuál es su dirección?
Mi a címe?
Asking for someone's address
¿Cuál es su nacionalidad?
Mi az állampolgársága?
Asking for someone's citizenship
¿Cuándo llegó a (país)?
Mikor érkezett [országba]?
Asking when someone arrived in that country
¿Me deja su DNI, por favor?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Mi estado civil es ______________.
A családi állapotom ___________.
Stating what your marital status is
soltero/a
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Marital status
casado/a
házas
Marital status
separado/a
külön él a házastársától
Marital status
divorciado/a
elvált
Marital status
cohabitante
élettársi kapcsolatban van
Marital status
en unión civil
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Marital status
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Marital status
pareja de hecho
élettársi kapcsolatban van
Marital status
viudo/a
özvegy
Marital status
¿Tiene usted hijos?
Vannak gyermekei?
Asking if someone has children
¿Residen con usted personas a su cargo?
Élnek önnel eltartottak?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Me gustaría empadronarme.
Szeretnék regisztrálni.
Stating that you would like to register in the city
¿Qué documentos tengo que presentar?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Asking what documents you should bring
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Van regisztrációs díj?
Asking if there are any costs of registering
Vengo a registrar mi domicilio.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Stating that you are there to register your domicile
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Stating that you have some questions about the health insurance
¿Necesito un seguro de salud privado?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Asking if you need private health insurance
¿Qué cubre el seguro de salud?
Mit fedez a biztosítás?
Asking about the insurance coverage
Tasas hospitalarias
Kórházi költségek
Example of health insurance coverage
Honorarios de médicos especialistas
Szakorvos
Example of health insurance coverage
Pruebas diagnósticas
Diagnosztikai vizsgálatok
Example of health insurance coverage
Intervenciones quirúrjicas
Műtéti beavatkozás
Example of health insurance coverage
Tratamiento psiquiátrico
Pszichiátriai kezelés
Example of health insurance coverage
Tratamientos dentales
Fogorvosi kezelés
Example of health insurance coverage
Tratamientos oftalmológicos
Szemészeti kezelés
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Asking why someone is requesting an entry visa
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Asking if you need a visa to enter a country
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Asking how you can extend your visa
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Asking why your visa application has been rejected
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Me gustaría matricular mi vehículo.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Stating that you would like to register your vehicle
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Érvényes itt a jogosítványom?
Asking if your driving license is valid there
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Applying for a provisional driving license
Me gustaría inscribirme en ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Stating that you would like to book your driving license test
el examen teórico
elméleti vizsga
Type of test
el examen práctico
gyakorlati vizsga
Type of test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Stating that you would like to change some details on your driving license
la dirección
cím
What you would like to change
el nombre
név
What you would like to change
la fotografía
fénykép
What you would like to change
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Stating that you would like to renew your driving license
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Stating that you would like to replace a driving license
lo he perdido
elveszett
Driving license issue
me lo han robado
ellopott
Driving license issue
se ha dañado
sérült
Driving license issue
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Stating that you would like to ask for a citizenship
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Asking where you can register for a language test
No tengo antecedentes penales.
Büntetlen előéletű vagyok.
Stating that you have a clean criminal record
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Stating that you have the required level of the language
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Asking what the fees are for citizenship application
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Stating the nationality of your spouse