Chinese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
您的【文件】是什么时候签发的?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
请问您的身份证件何时过期?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
您能帮我填一下这个表格吗?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
我的【材料】被偷了。
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
这是机密信息。
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
你叫什么名字?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
请问您住在哪里?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
请问您的地址是什么?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
请问您的国籍是什么?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
请问您是何时到达【该国】的?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
您能出示一下您的身份证件么?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
我的婚姻状况是____ 。
Stating what your marital status is
singel
单身
Marital status
gift
已婚
Marital status
separerad
分居
Marital status
skild
离异
Marital status
sambo
同居
Marital status
i ett partnerskap
民事结婚
Marital status
ogift par
未婚伴侣
Marital status
i ett partnerskap
同居伴侣关系
Marital status
änka
鳏居
Marital status
Har du barn?
请问您有孩子吗?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
我想要和家人团聚。
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
我想要在这个城市登记入户。
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
请问我应该带什么材料?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
请问有注册费吗?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
我是来进行住址登记。
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
我想要申请居住证。
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
我想要问一下关于保险的问题。
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
我需要私人的健康保险吗?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
住院费
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
专家费
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
诊疗费
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
外科手术
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
牙齿治疗
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
眼科治疗
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
我该如何续签我的签证?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
我想要登记我的车辆。
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
我想要申请临时驾照。
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
我想要预约__________。
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
理论考试
Type of test
uppkörning
路考
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
我想要改动驾照上的__________。
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
地址
What you would like to change
namnet
名字
What you would like to change
bilden
照片
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
我想要延长我的驾照。
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
丢失
Driving license issue
stulet
被偷了
Driving license issue
förstört
受损
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
我想要申请【国家】国籍。
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
我没有犯罪记录。
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
我的【语言】达到了等级要求。
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
公民身份申请的费用是哪些?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
我的配偶是【国家】公民。
Stating the nationality of your spouse