Czech | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Můj [dokument] byl ukraden.
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
Tyto informace jsou důvěrné.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
Jak se jmenuješ?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
Kde bydlíte?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
Jaká je vaše adresa?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
Jaké je vaše občanství?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Stating what your marital status is
singel
svobodný/á
Marital status
gift
ženatý/vdaná
Marital status
separerad
odděleni
Marital status
skild
rozvedený/rozvedená
Marital status
sambo
žijící ve společné domácnosti
Marital status
i ett partnerskap
v registrovaném partnerství
Marital status
ogift par
nesezdaní partneři
Marital status
i ett partnerskap
v domácím partnerství
Marital status
änka
vdovec/vdova
Marital status
Har du barn?
Máte děti?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
Je registrace zpoplatněná?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
Poplatky za pobyt v nemocnici
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
Poplatky za konsultace se specialisty
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
Diagnostické testy
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
Chirurgické zákroky
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Psychiatrická léčba
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
Zubní ošetření
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
Oční ošetření
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Musím změnit svou registrační značku?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
Teoretický test
Type of test
uppkörning
Praktický test
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
adresu
What you would like to change
namnet
jméno
What you would like to change
bilden
fotografii
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
ztracený
Driving license issue
stulet
ukradený
Driving license issue
förstört
zničený
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mám čistý trestní rejstřík.
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Stating the nationality of your spouse