Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
Waar woont u?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
singel
alleenstaand
Marital status
gift
gehuwd
Marital status
separerad
uit elkaar
Marital status
skild
gescheiden
Marital status
sambo
samenwonend
Marital status
i ett partnerskap
geregistreerd partnerschap
Marital status
ogift par
ongetrouwde partners
Marital status
i ett partnerskap
in een relatie
Marital status
änka
verweduwd
Marital status
Har du barn?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
theoretische test
Type of test
uppkörning
rijexamen
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
mijn adres
What you would like to change
namnet
mijn naam
What you would like to change
bilden
mijn foto
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
verloren
Driving license issue
stulet
gestolen
Driving license issue
förstört
beschadigd
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse