Esperanto | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
Kiam elspiras via legitimilo?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
La informo estas konfidenca.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
Kiel vi nomiĝas?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
Kie vi loĝas?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
Kio estas via adreso?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
Kio estas via civitaneco?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Stating what your marital status is
singel
senedza
Marital status
gift
edziĝinta
Marital status
separerad
apartiga
Marital status
skild
eksedziĝinta
Marital status
sambo
kunviva
Marital status
i ett partnerskap
en civila kuniĝo
Marital status
ogift par
fraŭlaj partneroj
Marital status
i ett partnerskap
en hejma partnereco
Marital status
änka
vidvina
Marital status
Har du barn?
Ĉu vi havas infanojn?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Mi ŝatus registri en la urbo.
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
Kion dokumentojn mi alportus?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
Hospitalokotizoj
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
Kotizoj por la ekspertoj
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
Diagnozoprovoj
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiaj proceduroj
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Psikiatria kuracado
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
Dentaj kuracadoj
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
Okula kuracado
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Kial vi petas la enirovizon?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
teorian teston
Type of test
uppkörning
veturantan teston
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
adreson
What you would like to change
namnet
nomon
What you would like to change
bilden
foton
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
perdatan
Driving license issue
stulet
ŝtelatan
Driving license issue
förstört
difektatan
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Mi havas puran krimliston
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Stating the nationality of your spouse