Finnish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
Missä sinä asut?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Stating what your marital status is
singel
naimaton
Marital status
gift
naimisissa
Marital status
separerad
asumuserossa
Marital status
skild
eronnut
Marital status
sambo
avoliitossa
Marital status
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Marital status
ogift par
parisuhteessa
Marital status
i ett partnerskap
avoliitossa
Marital status
änka
leski
Marital status
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
Sairaalakulut
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
Hammashoito
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
Silmähoito
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
teoriakokeen
Type of test
uppkörning
inssiajon
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
osoitetta
What you would like to change
namnet
nimeä
What you would like to change
bilden
kuvaa
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
kadonneen
Driving license issue
stulet
varastetun
Driving license issue
förstört
vaurioituneen
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Stating the nationality of your spouse