Japanese | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
Stating what your marital status is
singel
Marital status
gift
Marital status
separerad
Marital status
skild
Marital status
sambo
Marital status
i ett partnerskap
Marital status
ogift par
Marital status
i ett partnerskap
Marital status
änka
Marital status
Har du barn?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
Type of test
uppkörning
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
What you would like to change
namnet
What you would like to change
bilden
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
Driving license issue
stulet
Driving license issue
förstört
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Stating the nationality of your spouse