Russian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Asking where you can find a form
När var ditt [dokument] utfärdat?
Когда был выдан ваш документ?
Asking when a document was issued
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Где был выдан ваш [документ] ?
Asking where a document was issued
När går din legitimation ut?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Asking when an ID is expiring
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Asking if someone can help you with filling in the form
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Asking what documents you need to bring
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Stating what you need to apply for a document
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Мой [документ] украли.
Stating that one of your documents has been stolen
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Denna information är konfidentiell.
Информация конфиденциальна.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Vad heter du?
Как вас зовут?
Asking for someone's name
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Asking for someone's place and date of birth
Var bor du?
Где вы живете?
Asking where someone lives
Vad är din adress?
Каков ваш адрес?
Asking for someone's address
Vilken nationalitet tillhör du?
Какое у вас гражданство?
Asking for someone's citizenship
När anlände du till [landet]?
Когда вы въехали в страну?
Asking when someone arrived in that country
Kan du visa mig din legitimation?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Min civilstatus är __________.
Мое семейное положение -_______.
Stating what your marital status is
singel
холост
Marital status
gift
Женат/замужем
Marital status
separerad
Разведен/а
Marital status
skild
Разведен/а
Marital status
sambo
в сожительстве
Marital status
i ett partnerskap
в гражданском браке
Marital status
ogift par
Не женатая пара
Marital status
i ett partnerskap
в домашнем партнерстве
Marital status
änka
вдовец/вдова
Marital status
Har du barn?
У вас есть дети?
Asking if someone has children
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Stating that you would like to register in the city
Vilka dokument ska jag ta med?
Какие документы мне нужно принести?
Asking what documents you should bring
Kostar det något att registrera sig?
Мне нужно платить за регистрацию?
Asking if there are any costs of registering
Jag vill registrera min bostad.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Stating that you are there to register your domicile
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Stating that you have some questions about the health insurance
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Asking if you need private health insurance
Vad täcker sjukförsäkringen?
Что покрывает медицинская страховка?
Asking about the insurance coverage
Patientavgifter
Больничные платы
Example of health insurance coverage
Specialistkostnader
Платы специалистам
Example of health insurance coverage
Diagnostiska prov
Диагностические проверки
Example of health insurance coverage
Kirurgiska ingrepp
Хирургические процедуры
Example of health insurance coverage
Psykiatrisk behandling
Психиатрическое лечение
Example of health insurance coverage
Tandbehandlingar
Лечение зубов
Example of health insurance coverage
Ögonbehandling
Офтальмологическое лечение
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Varför begär du ett inresevisum?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Asking why someone is requesting an entry visa
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Asking if you need a visa to enter a country
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Как я могу продлить мою визу?
Asking how you can extend your visa
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Asking why your visa application has been rejected
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Мне нужно менять номер своей машины?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Stating that you would like to register your vehicle
Är mitt körkort giltigt här?
Мои водительские права здесь действуют?
Asking if your driving license is valid there
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Applying for a provisional driving license
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Stating that you would like to book your driving license test
teoriprov
Теоретический тест
Type of test
uppkörning
Тест на вождение
Type of test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adressen
адрес
What you would like to change
namnet
имя
What you would like to change
bilden
фотография
What you would like to change
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Stating that you would like to renew your driving license
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Stating that you would like to replace a driving license
borttappat
потеряно
Driving license issue
stulet
украдено
Driving license issue
förstört
повреждено
Driving license issue
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Asking where you can register for a language test
Jag har ett fläckfritt straffregister.
У меня нет судимостей
Stating that you have a clean criminal record
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Stating that you have the required level of the language
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Asking what the fees are for citizenship application
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Stating the nationality of your spouse