Greek | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Asking where you can find a form
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking when a document was issued
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking where a document was issued
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Asking when an ID is expiring
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Asking if someone can help you with filling in the form
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Asking what documents you need to bring
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Stating what you need to apply for a document
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Stating that one of your documents has been stolen
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
ข้อมูลเป็นความลับ
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

คุณชื่ออะไร
Πώς σας λένε;
Asking for someone's name
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Asking for someone's place and date of birth
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Πού μένετε;
Asking where someone lives
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Asking for someone's address
สัญชาติของคุณคืออะไร
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Asking for someone's citizenship
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Asking when someone arrived in that country
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stating what your marital status is
โสด
ελεύθερος/η
Marital status
แต่งงานแล้ว
παντρεμένος/η
Marital status
แยกกันอยู่
σε διάσταση
Marital status
หย่าร้าง
χωρισμένος/η
Marital status
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
συμβίωση
Marital status
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
σε αστική ένωση
Marital status
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ανύπαντροι σύντροφοι
Marital status
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Marital status
เป็นม่าย
χήρος/χήρα
Marital status
คุณมีบุตรไหม
έχετε παιδιά;
Asking if someone has children
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Stating that you would like to register in the city
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Asking what documents you should bring
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Asking if there are any costs of registering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Stating that you are there to register your domicile
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Stating that you have some questions about the health insurance
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Asking if you need private health insurance
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Asking about the insurance coverage
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Τέλη νοσοκομείου
Example of health insurance coverage
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Example of health insurance coverage
การทดสอบวินิจฉัย
Διαγνωστικές εξετάσεις
Example of health insurance coverage
การผ่าตัด
Χειρουργικές επεμβάσεις
Example of health insurance coverage
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Ψυχιατρική θεραπεία
Example of health insurance coverage
การรักษาฟัน
Οδοντιατρικές θεραπείες
Example of health insurance coverage
การรักษาตา
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Asking why someone is requesting an entry visa
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Asking if you need a visa to enter a country
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Asking how you can extend your visa
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Asking why your visa application has been rejected
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Stating that you would like to register your vehicle
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Asking if your driving license is valid there
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Applying for a provisional driving license
ฉันต้องการจอง __________
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
การทดสอบภาคทฤษฎี
θεωρητική εξέταση
Type of test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type of test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to change some details on your driving license
ที่อยู่
διεύθυνση
What you would like to change
ชื่อ
όνομα
What you would like to change
ภาพถ่าย
φωτογραφία
What you would like to change
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to renew your driving license
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Stating that you would like to replace a driving license
สูญหาย
χαμένη
Driving license issue
ถูกขโมย
κλεμμένη
Driving license issue
ได้รับความเสียหาย
κατεστραμμένη
Driving license issue
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Stating that you would like to ask for a citizenship
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Asking where you can register for a language test
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Stating that you have a clean criminal record
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Stating that you have the required level of the language
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Asking what the fees are for citizenship application
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Stating the nationality of your spouse