Dutch | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

____ için nereden form bulabilirim?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Asking where you can find a form
[belge] ne zaman verildi?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Asking when a document was issued
[belge] nerede verildi?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Asking where a document was issued
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Asking when an ID is expiring
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Asking if someone can help you with filling in the form
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Asking what documents you need to bring
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Stating what you need to apply for a document
[belge] belgem çalındı.
Mijn [document] werd gestolen.
Stating that one of your documents has been stolen
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Bu bilgi özeldir.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Adınız nedir?
Wat is uw naam?
Asking for someone's name
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Asking for someone's place and date of birth
Nerede yaşıyorsunuz?
Waar woont u?
Asking where someone lives
İkamet adresiniz nedir?
Wat is uw adres?
Asking for someone's address
Hangi ülke vatandaşısınız?
Wat is uw nationaliteit?
Asking for someone's citizenship
[ülke] ne zaman geldiniz?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Asking when someone arrived in that country
Kimliğinizi görebilir miyim?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Medeni halim ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Stating what your marital status is
bekar
alleenstaand
Marital status
evli
gehuwd
Marital status
ayrılmış
uit elkaar
Marital status
boşanmış
gescheiden
Marital status
birlikte yaşıyor
samenwonend
Marital status
medeni birliktelik
geregistreerd partnerschap
Marital status
evlenmemiş çift
ongetrouwde partners
Marital status
medeni ortaklık içinde
in een relatie
Marital status
dul
verweduwd
Marital status
Çocuğunuz var mı?
Heeft u kinderen?
Asking if someone has children
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Stating that you would like to register in the city
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Welke documenten moet ik meenemen?
Asking what documents you should bring
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Zijn er registratiekosten?
Asking if there are any costs of registering
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Stating that you are there to register your domicile
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Stating that you have some questions about the health insurance
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Asking if you need private health insurance
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Asking about the insurance coverage
Hastane masrafları
Ziekenhuiskosten
Example of health insurance coverage
Uzman doktor ücretleri
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Example of health insurance coverage
Tanı koyma testleri
Diagnostische toets
Example of health insurance coverage
Cerrahi operasyonlar
Chirurgische ingrepen
Example of health insurance coverage
Psikiyatri tedavisi
Psychiatrische behandeling
Example of health insurance coverage
Diş tedavisi
Tandheelkundige behandelingen
Example of health insurance coverage
Göz tedavisi
Oogzorg behandelingen
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Waarom vraagt u een visum aan?
Asking why someone is requesting an entry visa
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Asking if you need a visa to enter a country
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Asking how you can extend your visa
Vize başvurum neden reddedildi?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Asking why your visa application has been rejected
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Stating that you would like to register your vehicle
Ehliyetim burada geçerli mi?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Asking if your driving license is valid there
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Applying for a provisional driving license
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Stating that you would like to book your driving license test
teorik sınav
theoretische test
Type of test
direksiyon sınavı
rijexamen
Type of test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
mijn adres
What you would like to change
ad
mijn naam
What you would like to change
fotoğraf
mijn foto
What you would like to change
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Stating that you would like to renew your driving license
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Stating that you would like to replace a driving license
kayıp
verloren
Driving license issue
çalınmış
gestolen
Driving license issue
hasarlı
beschadigd
Driving license issue
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Stating that you would like to ask for a citizenship
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Asking where you can register for a language test
Sabıka kaydım yoktur.
Ik heb een blanco strafblad.
Stating that you have a clean criminal record
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Stating that you have the required level of the language
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Asking what the fees are for citizenship application
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Stating the nationality of your spouse