Hindi | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

____ için nereden form bulabilirim?
Asking where you can find a form
[belge] ne zaman verildi?
Asking when a document was issued
[belge] nerede verildi?
Asking where a document was issued
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Asking when an ID is expiring
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Asking if someone can help you with filling in the form
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you need to bring
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Stating what you need to apply for a document
[belge] belgem çalındı.
Stating that one of your documents has been stolen
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Bu bilgi özeldir.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Adınız nedir?
Asking for someone's name
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Asking for someone's place and date of birth
Nerede yaşıyorsunuz?
Asking where someone lives
İkamet adresiniz nedir?
Asking for someone's address
Hangi ülke vatandaşısınız?
Asking for someone's citizenship
[ülke] ne zaman geldiniz?
Asking when someone arrived in that country
Kimliğinizi görebilir miyim?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Medeni halim ___________.
Stating what your marital status is
bekar
Marital status
evli
Marital status
ayrılmış
Marital status
boşanmış
Marital status
birlikte yaşıyor
Marital status
medeni birliktelik
Marital status
evlenmemiş çift
Marital status
medeni ortaklık içinde
Marital status
dul
Marital status
Çocuğunuz var mı?
Asking if someone has children
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Stating that you would like to register in the city
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Asking what documents you should bring
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Asking if there are any costs of registering
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Stating that you are there to register your domicile
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Stating that you have some questions about the health insurance
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Asking if you need private health insurance
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Asking about the insurance coverage
Hastane masrafları
Example of health insurance coverage
Uzman doktor ücretleri
Example of health insurance coverage
Tanı koyma testleri
Example of health insurance coverage
Cerrahi operasyonlar
Example of health insurance coverage
Psikiyatri tedavisi
Example of health insurance coverage
Diş tedavisi
Example of health insurance coverage
Göz tedavisi
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Asking why someone is requesting an entry visa
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Asking if you need a visa to enter a country
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Asking how you can extend your visa
Vize başvurum neden reddedildi?
Asking why your visa application has been rejected
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Stating that you would like to register your vehicle
Ehliyetim burada geçerli mi?
Asking if your driving license is valid there
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Applying for a provisional driving license
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Stating that you would like to book your driving license test
teorik sınav
Type of test
direksiyon sınavı
Type of test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
What you would like to change
ad
What you would like to change
fotoğraf
What you would like to change
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Stating that you would like to renew your driving license
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Stating that you would like to replace a driving license
kayıp
Driving license issue
çalınmış
Driving license issue
hasarlı
Driving license issue
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Stating that you would like to ask for a citizenship
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Asking where you can register for a language test
Sabıka kaydım yoktur.
Stating that you have a clean criminal record
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Stating that you have the required level of the language
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Asking what the fees are for citizenship application
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Stating the nationality of your spouse