Spanish | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

____ için nereden form bulabilirim?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Asking where you can find a form
[belge] ne zaman verildi?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Asking when a document was issued
[belge] nerede verildi?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Asking where a document was issued
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
¿Cuándo caduca su DNI?
Asking when an ID is expiring
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Asking if someone can help you with filling in the form
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Asking what documents you need to bring
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Stating what you need to apply for a document
[belge] belgem çalındı.
Me han robado el/la (documento).
Stating that one of your documents has been stolen
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Bu bilgi özeldir.
La información es confidencial.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Adınız nedir?
¿Cómo se llama usted?
Asking for someone's name
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Asking for someone's place and date of birth
Nerede yaşıyorsunuz?
¿Dónde vive usted?
Asking where someone lives
İkamet adresiniz nedir?
¿Cuál es su dirección?
Asking for someone's address
Hangi ülke vatandaşısınız?
¿Cuál es su nacionalidad?
Asking for someone's citizenship
[ülke] ne zaman geldiniz?
¿Cuándo llegó a (país)?
Asking when someone arrived in that country
Kimliğinizi görebilir miyim?
¿Me deja su DNI, por favor?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Medeni halim ___________.
Mi estado civil es ______________.
Stating what your marital status is
bekar
soltero/a
Marital status
evli
casado/a
Marital status
ayrılmış
separado/a
Marital status
boşanmış
divorciado/a
Marital status
birlikte yaşıyor
cohabitante
Marital status
medeni birliktelik
en unión civil
Marital status
evlenmemiş çift
pareja de hecho
Marital status
medeni ortaklık içinde
pareja de hecho
Marital status
dul
viudo/a
Marital status
Çocuğunuz var mı?
¿Tiene usted hijos?
Asking if someone has children
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Me gustaría empadronarme.
Stating that you would like to register in the city
Hangi belgeleri getirmeliyim?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Asking what documents you should bring
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Asking if there are any costs of registering
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Vengo a registrar mi domicilio.
Stating that you are there to register your domicile
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Stating that you have some questions about the health insurance
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Asking if you need private health insurance
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Asking about the insurance coverage
Hastane masrafları
Tasas hospitalarias
Example of health insurance coverage
Uzman doktor ücretleri
Honorarios de médicos especialistas
Example of health insurance coverage
Tanı koyma testleri
Pruebas diagnósticas
Example of health insurance coverage
Cerrahi operasyonlar
Intervenciones quirúrjicas
Example of health insurance coverage
Psikiyatri tedavisi
Tratamiento psiquiátrico
Example of health insurance coverage
Diş tedavisi
Tratamientos dentales
Example of health insurance coverage
Göz tedavisi
Tratamientos oftalmológicos
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Asking why someone is requesting an entry visa
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Asking if you need a visa to enter a country
Vizemi nasıl uzatabilirim?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Asking how you can extend your visa
Vize başvurum neden reddedildi?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Asking why your visa application has been rejected
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Me gustaría matricular mi vehículo.
Stating that you would like to register your vehicle
Ehliyetim burada geçerli mi?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Asking if your driving license is valid there
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Applying for a provisional driving license
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
teorik sınav
el examen teórico
Type of test
direksiyon sınavı
el examen práctico
Type of test
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to change some details on your driving license
adres
la dirección
What you would like to change
ad
el nombre
What you would like to change
fotoğraf
la fotografía
What you would like to change
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Stating that you would like to renew your driving license
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Stating that you would like to replace a driving license
kayıp
lo he perdido
Driving license issue
çalınmış
me lo han robado
Driving license issue
hasarlı
se ha dañado
Driving license issue
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Asking where you can register for a language test
Sabıka kaydım yoktur.
No tengo antecedentes penales.
Stating that you have a clean criminal record
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Stating that you have the required level of the language
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Asking what the fees are for citizenship application
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Stating the nationality of your spouse