Greek | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Asking where you can find a form
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking when a document was issued
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Asking where a document was issued
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Asking when an ID is expiring
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Asking if someone can help you with filling in the form
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Asking what documents you need to bring
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Stating what you need to apply for a document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Stating that one of your documents has been stolen
Tôi đăng kí hộ ________
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Thông tin này là bí mật
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Bạn tên gì?
Πώς σας λένε;
Asking for someone's name
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Asking for someone's place and date of birth
Bạn sống ở đâu?
Πού μένετε;
Asking where someone lives
Địa chỉ của bạn là gì?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Asking for someone's address
Quốc tịch của bạn là gì?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Asking for someone's citizenship
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Asking when someone arrived in that country
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stating what your marital status is
độc thân
ελεύθερος/η
Marital status
đã thành hôn
παντρεμένος/η
Marital status
ly thân
σε διάσταση
Marital status
ly dị
χωρισμένος/η
Marital status
sống thử
συμβίωση
Marital status
kết hợp dân sự
σε αστική ένωση
Marital status
đối tác chưa kết hôn
ανύπαντροι σύντροφοι
Marital status
hợp doanh gia thuộc
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Marital status
góa phụ
χήρος/χήρα
Marital status
Bạn có con chưa?
έχετε παιδιά;
Asking if someone has children
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Stating that you would like to register in the city
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Asking what documents you should bring
Bạn có thu phí đăng kí không?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Asking if there are any costs of registering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Stating that you are there to register your domicile
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Stating that you have some questions about the health insurance
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Asking if you need private health insurance
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Asking about the insurance coverage
Phí bệnh viện
Τέλη νοσοκομείου
Example of health insurance coverage
Phí chuyên gia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Example of health insurance coverage
Xét nghiệm chẩn đoán
Διαγνωστικές εξετάσεις
Example of health insurance coverage
Thủ tục phẫu thuật
Χειρουργικές επεμβάσεις
Example of health insurance coverage
Điều trị tâm thần
Ψυχιατρική θεραπεία
Example of health insurance coverage
Điều trị nha khoa
Οδοντιατρικές θεραπείες
Example of health insurance coverage
Điều trị nhãn khoa
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Asking why someone is requesting an entry visa
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Asking if you need a visa to enter a country
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Asking how you can extend your visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Asking why your visa application has been rejected
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Tôi muốn đăng kí xe
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Stating that you would like to register your vehicle
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Asking if your driving license is valid there
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Applying for a provisional driving license
Tôi muốn đăng kí _________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Stating that you would like to book your driving license test
Kì thi lý thuyết
θεωρητική εξέταση
Type of test
Kì thi lái xe
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Type of test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to change some details on your driving license
địa chỉ
διεύθυνση
What you would like to change
tên
όνομα
What you would like to change
ảnh
φωτογραφία
What you would like to change
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Stating that you would like to renew your driving license
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Stating that you would like to replace a driving license
mất
χαμένη
Driving license issue
bị đánh cắp
κλεμμένη
Driving license issue
bi hư hỏng
κατεστραμμένη
Driving license issue
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Asking where you can register for a language test
Tôi không có tiền án tiền sự
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Stating that you have a clean criminal record
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Stating that you have the required level of the language
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Asking what the fees are for citizenship application
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Stating the nationality of your spouse