Hungarian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Hol találom a ____űrlapot?
Asking where you can find a form
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Asking when a document was issued
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Asking where a document was issued
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Asking when an ID is expiring
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Asking if someone can help you with filling in the form
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Asking what documents you need to bring
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Stating what you need to apply for a document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ellopták a [dokumentumomat].
Stating that one of your documents has been stolen
Tôi đăng kí hộ ________
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Thông tin này là bí mật
Az információ bizalmas.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Bạn tên gì?
Hogy hívják?
Asking for someone's name
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Mikor és hol született?
Asking for someone's place and date of birth
Bạn sống ở đâu?
Hol lakik?
Asking where someone lives
Địa chỉ của bạn là gì?
Mi a címe?
Asking for someone's address
Quốc tịch của bạn là gì?
Mi az állampolgársága?
Asking for someone's citizenship
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Mikor érkezett [országba]?
Asking when someone arrived in that country
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
A családi állapotom ___________.
Stating what your marital status is
độc thân
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Marital status
đã thành hôn
házas
Marital status
ly thân
külön él a házastársától
Marital status
ly dị
elvált
Marital status
sống thử
élettársi kapcsolatban van
Marital status
kết hợp dân sự
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Marital status
đối tác chưa kết hôn
élettársi kapcsolatban van
Marital status
hợp doanh gia thuộc
élettársi kapcsolatban van
Marital status
góa phụ
özvegy
Marital status
Bạn có con chưa?
Vannak gyermekei?
Asking if someone has children
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Élnek önnel eltartottak?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Szeretném egyesíteni a családomat.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Szeretnék regisztrálni.
Stating that you would like to register in the city
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Asking what documents you should bring
Bạn có thu phí đăng kí không?
Van regisztrációs díj?
Asking if there are any costs of registering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Stating that you are there to register your domicile
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Asking if you need private health insurance
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Mit fedez a biztosítás?
Asking about the insurance coverage
Phí bệnh viện
Kórházi költségek
Example of health insurance coverage
Phí chuyên gia
Szakorvos
Example of health insurance coverage
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnosztikai vizsgálatok
Example of health insurance coverage
Thủ tục phẫu thuật
Műtéti beavatkozás
Example of health insurance coverage
Điều trị tâm thần
Pszichiátriai kezelés
Example of health insurance coverage
Điều trị nha khoa
Fogorvosi kezelés
Example of health insurance coverage
Điều trị nhãn khoa
Szemészeti kezelés
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Asking if you need a visa to enter a country
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Asking how you can extend your visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Asking why your visa application has been rejected
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Tôi muốn đăng kí xe
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Stating that you would like to register your vehicle
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Érvényes itt a jogosítványom?
Asking if your driving license is valid there
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Applying for a provisional driving license
Tôi muốn đăng kí _________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Kì thi lý thuyết
elméleti vizsga
Type of test
Kì thi lái xe
gyakorlati vizsga
Type of test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Stating that you would like to change some details on your driving license
địa chỉ
cím
What you would like to change
tên
név
What you would like to change
ảnh
fénykép
What you would like to change
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Szeretném megújítani a jogosítványom
Stating that you would like to renew your driving license
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Stating that you would like to replace a driving license
mất
elveszett
Driving license issue
bị đánh cắp
ellopott
Driving license issue
bi hư hỏng
sérült
Driving license issue
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Asking where you can register for a language test
Tôi không có tiền án tiền sự
Büntetlen előéletű vagyok.
Stating that you have a clean criminal record
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Stating that you have the required level of the language
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Asking what the fees are for citizenship application
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Stating the nationality of your spouse