Romanian | Phrases - Immigration | Documents

Documents - General

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Asking where you can find a form
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Când a fost emis [documentul]?
Asking when a document was issued
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Unde a fost emis [documentul]?
Asking where a document was issued
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Când îți expiră ID-ul?
Asking when an ID is expiring
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Asking if someone can help you with filling in the form
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Asking what documents you need to bring
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Stating what you need to apply for a document
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mi s-a furat [documentul].
Stating that one of your documents has been stolen
Tôi đăng kí hộ ________
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Stating that you are completing an application on behalf of someone else
Thông tin này là bí mật
Informația este confidențială.
Stating that the information is confidential and won't be disclosed to third parties
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Asking if you can have a receipt for your application

Documents - Personal information

Bạn tên gì?
Cum vă cheamă?
Asking for someone's name
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Asking for someone's place and date of birth
Bạn sống ở đâu?
Unde locuiți?
Asking where someone lives
Địa chỉ của bạn là gì?
Care este adresa dumneavoastră?
Asking for someone's address
Quốc tịch của bạn là gì?
Ce cetățenie aveți?
Asking for someone's citizenship
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Când ați ajuns în [țara]?
Asking when someone arrived in that country
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Asking someone to show you his/her ID

Documents - Family status

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Starea mea civilă este ___________.
Stating what your marital status is
độc thân
Singur
Marital status
đã thành hôn
Căsătorit/ă
Marital status
ly thân
separat/ă
Marital status
ly dị
divorțat/ă
Marital status
sống thử
concobinaj
Marital status
kết hợp dân sự
într-o uniune civilă
Marital status
đối tác chưa kết hôn
necăsătorit/ă
Marital status
hợp doanh gia thuộc
partener/ă de viață
Marital status
góa phụ
văduv/ă
Marital status
Bạn có con chưa?
Aveți copii?
Asking if someone has children
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Asking if someone provides financial support to people living with him/her
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Stating your intention to reunite with your family

Documents - Registering in the city

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Stating that you would like to register in the city
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Ce documente trebuie să aduc?
Asking what documents you should bring
Bạn có thu phí đăng kí không?
Există vreo taxă de înregistrare?
Asking if there are any costs of registering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Stating that you are there to register your domicile
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Stating that you would like to apply for a good conduct certificate
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Stating that you would like to apply for a residence permit

Documents - Health insurance

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Stating that you have some questions about the health insurance
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Asking if you need private health insurance
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Asking about the insurance coverage
Phí bệnh viện
Taxe pentru spitalizare
Example of health insurance coverage
Phí chuyên gia
Onorarii ale medicilor specialiști
Example of health insurance coverage
Xét nghiệm chẩn đoán
Test de diagnosticare
Example of health insurance coverage
Thủ tục phẫu thuật
Intervenții chirurgicale
Example of health insurance coverage
Điều trị tâm thần
Tratament psihiatric
Example of health insurance coverage
Điều trị nha khoa
Tratamente dentare
Example of health insurance coverage
Điều trị nhãn khoa
Tratamente oftalmologice
Example of health insurance coverage

Documents - Visa

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
De ce solicitați o viză de intrare?
Asking why someone is requesting an entry visa
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Asking if you need a visa to enter a country
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Cum îmi pot extinde viza?
Asking how you can extend your visa
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Asking why your visa application has been rejected
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Asking if you can apply to become a permanent resident of a country

Documents - Driving

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Asking if you have to change the plate of your car, in case you bring it from your country of origin
Tôi muốn đăng kí xe
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Stating that you would like to register your vehicle
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Asking if your driving license is valid there
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Applying for a provisional driving license
Tôi muốn đăng kí _________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Stating that you would like to book your driving license test
Kì thi lý thuyết
testul teoretic
Type of test
Kì thi lái xe
examenul practic
Type of test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Stating that you would like to change some details on your driving license
địa chỉ
Adresa
What you would like to change
tên
nume
What you would like to change
ảnh
fotografia
What you would like to change
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Stating that you would like to add higher categories to your driving license
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Stating that you would like to renew your driving license
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Stating that you would like to replace a driving license
mất
pierdut
Driving license issue
bị đánh cắp
furat
Driving license issue
bi hư hỏng
distrus
Driving license issue
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Stating that you would like to appeal your driving ban

Documents - Citizenship

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Stating that you would like to ask for a citizenship
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Asking where you can register for a language test
Tôi không có tiền án tiền sự
Nu am antecedente penale.
Stating that you have a clean criminal record
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Am nivelul necesar de [limbă].
Stating that you have the required level of the language
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Stating that you would like to book the general knowledge test about life in that country
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Asking what the fees are for citizenship application
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Partenerul meu este __________.
Stating the nationality of your spouse