Swedish | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

我在寻找租用 _______________ 。
Jag vill hyra en/ett ________.
Stating that you want to rent something
房间
rum
Type of accommodation
公寓
lägenhet
Type of accommodation
单人套间
enrumslägenhet
Type of accommodation
独立住宅
fristående hus/villa
Type of accommodation
半独立住宅
parhus
Type of accommodation
排屋
radhus
Type of accommodation
每月租金多少?
Hur mycket är hyran per månad?
Asking how much the rent is
请问电气水费包含在月租里面吗?
Ingår driftskostnader?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
押金多少?
Hur mycket är depositionen?
Asking how much the deposit is
我什么时候可以过来看房?
När kan jag komma för en visning?
Asking when you can see the accommodation
这间公寓________________。
Lägenheten är_________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
提供家具
möblerad
Condition of the apartment
不提供家具
omöblerad
Condition of the apartment
请问可以养宠物吗?
Är husdjur tillåtna?
Asking if pets are allowed
我如何更换能源供应商?
Hur byter jag energileverantör?
Asking how you can switch the energy supplier
这间公寓里还有几个租客呢?
Hur många andra personer bor i lägenheten?
Asking how many other people are living in the apartment
有多少人已经看过这间公寓了?
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
Asking how many people have already viewed the apartment
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
请问租期多久?
Hur länge är kontraktet?
Asking how long the lease is
请问邻居相处和睦吗?
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
请问有哪些地方重新装修过?
Vilka renovationer har gjorts?
Asking what renovations have been done
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
请问上一次公寓重组电路是何时?
När var ledningarna senast omkopplade?
Asking when the apartment was last rewired
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
请问包含停车位吗?
Finns det en parkeringsplats för min bil?
Asking if there is a parking space for your car
这里有发生过命案吗?
Har någon blivit mördad här?
Asking if anyone has been murdered there
请问___________能正常运作吗?
Fungerar ______?
Asking if the facilities work
水管设备
rörläggningen
Facilities
暖气
värmesystemet
Facilities
请问房东负责维修吗?
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
Asking who is in charge of doing repairs
请问煤气表和电表在哪里?
Var är gas- och elmätarna?
Asking where the gas and the electricity meters are
你有电器使用手册和保修卡吗?
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
温度调节器在哪里?
Var är termostaten?
Asking if you can see the thermostat
我可以看看煤气安全证明书吗?
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

这个房子有多少人愿意买?
Hur många har budat på huset?
Asking how many offers the house has had
请问这个房子待价而沽多久了?
Hur länge har huset varit på marknaden?
Asking how long the house has been on the market
请问房主为什么要卖房呢?
Varför säljer ägarna huset?
Asking why the house is being sold
请问房主在这里居住多久了?
Hur länge har säljarna bott här?
Asking how long the seller has lived there
请问哪些包含在售价里?
Var är inkluderat i köpet?
Asking what is included in the sale
请问是否有沉降问题?
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Asking if there have been any subsidence problems
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Asking what the development projects for that area are
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Kan du ta bort huset för marknaden?
Asking if the house can be taken off the market
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture