Esperanto | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Hledám _______________ k pronájmu.
Mi serĉas _______________ por lui.
Stating that you want to rent something
pokoj
ĉambron
Type of accommodation
byt
apartamenton
Type of accommodation
studio
studĉambron
Type of accommodation
rodinný dům
izolite starantan domon
Type of accommodation
dvojdomek
partizolite starantan domon
Type of accommodation
řadový dům
vicdomon
Type of accommodation
Kolik stojí měsíční nájem?
Kiom estas la monate lupago?
Asking how much the rent is
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Kolik je záloha?
Kiom estas la deponejo?
Asking how much the deposit is
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Kiam mi povas veni por spektado?
Asking when you can see the accommodation
Byt je _____________.
La apartamento estas _____________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
zařízený
meblita
Condition of the apartment
nezařízený
nemeblita
Condition of the apartment
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Asking if pets are allowed
Jak mohu změnit dodavatele energie?
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Asking how you can switch the energy supplier
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Asking how many other people are living in the apartment
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Asking how many people have already viewed the apartment
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Na jak dlouho je nájemní doba?
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Asking how long the lease is
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Jaké renovace byly udělány?
Kio renovigadoj estis faritaj?
Asking what renovations have been done
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Asking when the apartment was last rewired
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Nachází se tam i parkovací místo?
Ĉu estas parkadospaco?
Asking if there is a parking space for your car
Byl zde někdo zavražděn?
Ĉu iu iam murdis tie?
Asking if anyone has been murdered there
Funguje ____________?
Ĉu _____________ funkcias?
Asking if the facilities work
Instalatérství
la dukto
Facilities
topení
la hejtado
Facilities
Má domovník/domovnice na starost opravy?
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Asking who is in charge of doing repairs
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Asking where the gas and the electricity meters are
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Mohu se podívat na termostat?
Kie estas la termostato?
Asking if you can see the thermostat
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
Kiom da proponoj jam havis?
Asking how many offers the house has had
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Asking how long the house has been on the market
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Kial la vendistoj movas?
Asking why the house is being sold
Jak dlouho zde žil prodejec?
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Asking how long the seller has lived there
Co je zahrunuté v prodeji?
Kio inkluzivas en la vendo?
Asking what is included in the sale
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Asking if there have been any subsidence problems
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Asking what the development projects for that area are
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Asking if the house can be taken off the market
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture