Thai | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Ik zou graag _______________ huren.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Stating that you want to rent something
een kamer
ห้องพัก
Type of accommodation
een appartement
แฟลต / ห้องชุด
Type of accommodation
een studio
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type of accommodation
een vrijstaande woning
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type of accommodation
een half-open bebouwing
บ้านแฝด
Type of accommodation
een gesloten bebouwing
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type of accommodation
Hoeveel is de maandelijkse huur?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Asking how much the rent is
Zijn alle kosten inbegrepen?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Hoeveel is de borg?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Asking how much the deposit is
Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Asking when you can see the accommodation
Het appartement is ________________.
ห้องชุด ________________
Stating whether the accommodation is furnished or not
gemeubileerd
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condition of the apartment
ongemeubileerd
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condition of the apartment
Zijn huisdieren toegestaan?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Asking if pets are allowed
Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Asking how you can switch the energy supplier
Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Asking how many other people are living in the apartment
Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Asking how many people have already viewed the apartment
Kan ik de meterstanden bekijken?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Hoe lang is de huurperiode?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Asking how long the lease is
Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Welke renovaties zijn er al gedaan?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Asking what renovations have been done
Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst geïnspecteerd?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Asking when the apartment was last rewired
Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Asking if there is a parking space for your car
Werd hier ooit iemand vermoord?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Asking if anyone has been murdered there
Werkt ___________ ?
___________ ใช้งานได้ไหม
Asking if the facilities work
het sanitair
ท่อประปา
Facilities
de verwarming
เครื่องทำความร้อน
Facilities
Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Asking who is in charge of doing repairs
Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Asking where the gas and the electricity meters are
Heeft u handleidingen of garanties op elektrische toestellen?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Waar is de thermostaat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Asking if you can see the thermostat
Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Asking how many offers the house has had
Hoe lang staat het huis al te koop?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the house has been on the market
Waarom verkopen de eigenaars dit?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Asking why the house is being sold
Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the seller has lived there
Wat is inbegrepen in de verkoop?
การขายรวมอะไรบ้าง
Asking what is included in the sale
Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Asking if there have been any subsidence problems
Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Asking what the development projects for that area are
Kan u het huis van de markt halen?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Asking if the house can be taken off the market
Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer van?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld de keukenkasten?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Asking where the previous owners bought the fixed furniture