Czech | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Mi serĉas _______________ por lui.
Hledám _______________ k pronájmu.
Stating that you want to rent something
ĉambron
pokoj
Type of accommodation
apartamenton
byt
Type of accommodation
studĉambron
studio
Type of accommodation
izolite starantan domon
rodinný dům
Type of accommodation
partizolite starantan domon
dvojdomek
Type of accommodation
vicdomon
řadový dům
Type of accommodation
Kiom estas la monate lupago?
Kolik stojí měsíční nájem?
Asking how much the rent is
Ĉu estas utilecoj inkludata?
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Kiom estas la deponejo?
Kolik je záloha?
Asking how much the deposit is
Kiam mi povas veni por spektado?
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Asking when you can see the accommodation
La apartamento estas _____________.
Byt je _____________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
meblita
zařízený
Condition of the apartment
nemeblita
nezařízený
Condition of the apartment
Ĉu estas dombestoj permesataj?
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Asking if pets are allowed
Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton?
Jak mohu změnit dodavatele energie?
Asking how you can switch the energy supplier
Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento?
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Asking how many other people are living in the apartment
Kiom da personoj jam videblis la apartamenton
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Asking how many people have already viewed the apartment
Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj?
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Kiom longa estas la lizkontrakto?
Na jak dlouho je nájemní doba?
Asking how long the lease is
Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj?
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Kio renovigadoj estis faritaj?
Jaké renovace byly udělány?
Asking what renovations have been done
Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste inspektita?
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita?
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Asking when the apartment was last rewired
Kiu vivas supre/malsupre/apude?
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Ĉu estas parkadospaco?
Nachází se tam i parkovací místo?
Asking if there is a parking space for your car
Ĉu iu iam murdis tie?
Byl zde někdo zavražděn?
Asking if anyone has been murdered there
Ĉu _____________ funkcias?
Funguje ____________?
Asking if the facilities work
la dukto
Instalatérství
Facilities
la hejtado
topení
Facilities
Ĉu la bienulo prizorgas riparojn?
Má domovník/domovnice na starost opravy?
Asking who is in charge of doing repairs
Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro?
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Asking where the gas and the electricity meters are
Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj?
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Kiu provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon?
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Kie estas la termostato?
Mohu se podívat na termostat?
Asking if you can see the thermostat
Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco?
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Kiom da proponoj jam havis?
Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
Asking how many offers the house has had
Kiom longe ĝi estis sur la merkato?
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Asking how long the house has been on the market
Kial la vendistoj movas?
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Asking why the house is being sold
Kiom longe la vendisto vivis tie?
Jak dlouho zde žil prodejec?
Asking how long the seller has lived there
Kio inkluzivas en la vendo?
Co je zahrunuté v prodeji?
Asking what is included in the sale
Ĉu estis ia sinkadoproblemo?
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Asking if there have been any subsidence problems
Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon?
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco?
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
Asking what the development projects for that area are
Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato?
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Asking if the house can be taken off the market
Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro venas?
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
Kien la fiksaj mebloj venas, ekz. kuirejokabinetoj?
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture