Greek | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Je voudrais louer _______.
Θα ήθελα να ενοικιάσω ένα _______________.
Stating that you want to rent something
une chambre
δωμάτιο
Type of accommodation
un appartement
διαμέρισμα
Type of accommodation
un studio
γκαρσονιέρα / στούντιο διαμέρισμα
Type of accommodation
une maison individuelle
μονοκατοικία
Type of accommodation
une maison jumelée
ημι-ανεξάρτητο σπίτι
Type of accommodation
une maison mitoyenne
σπίτι σε σειρά κατοικιών
Type of accommodation
Combien coûte le loyer par mois ?
Πόσο είναι το ενοίκιο ανά μήνα;
Asking how much the rent is
Les charges sont-elles inclues ?
Περιλαμβάνονται οι παροχές;
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Quel est le montant de la caution ?
Πόσα είναι το ντεπόζιτο;
Asking how much the deposit is
Quand est-ce que je peux venir voir le logement ?
Πότε μπορώ να έρθω για να το δω;
Asking when you can see the accommodation
L'appartement est ____________.
Το διαμέρισμα είναι ________________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
meublé
επιπλωμένο
Condition of the apartment
non meublé
μη επιπλωμένο
Condition of the apartment
Est-ce que les animaux sont autorisés ?
Επιτρέπονται τα κατοικίδια;
Asking if pets are allowed
Comment procéder pour changer de fournisseur d'énergie ?
Πώς μπορώ να αλλάξω τον προμηθευτή ενέργειας;
Asking how you can switch the energy supplier
Combien de personnes partagent ce logement ?
Πόσοι άλλοι ένοικοι ζουν στο διαμέρισμα;
Asking how many other people are living in the apartment
Combien de visites avez-vous déjà eu ?
Πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει να δουν το διαμέρισμα;
Asking how many people have already viewed the apartment
Est-ce que je peux voir les relevés/contrôles du gaz et de l'électricité ?
Μπορώ να δω τις επιθεωρήσεις για τις εγκαταστάσεις αερίου / ηλεκτρισμού;
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Pour combien de temps louez-vous ?
Πόσο διαρκεί το συμβόλαιο ενοικίασης;
Asking how long the lease is
Est-ce qu'il y a de bonnes relations de voisinage ?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε διαφωνίες με τους γείτονες;
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Quand est-ce que les rénovations ont été faites ?
Τι ανακαινίσεις έχουν γίνει;
Asking what renovations have been done
De quand date la chaudière et quand a-t-elle été inspectée pour la dernière fois ?
Πόσο παλιός είναι ο βραστήρας και πότε έγινε η τελευταία επιθεώρηση;
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Quand l'électricité a-t-elle été refaite ?
Πότε επανακαλωδιώθηκε το διαμέρισμα τελευταία φορά;
Asking when the apartment was last rewired
Qui habite au dessus/en dessous/sur le même palier ?
Ποιος ζει στο διαμέρισμα επάνω/κάτω/δίπλα;
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Y a-t-il une place de parking dans le bail ?
Περιλαμβάνεται χώρος στάθμευσης;
Asking if there is a parking space for your car
Y a-t-il déjà eu un meurtre ici par le passé ?
Έχουν ποτέ δολοφονήσει κάποιον εδώ;
Asking if anyone has been murdered there
Est-ce que _________ fonctionne bien ?
Λειτουργεί ___________ ;
Asking if the facilities work
la plomberie
η υδραυλική εγκατάσταση
Facilities
le chauffage
η θέρμανση
Facilities
Est-ce que le propriétaire est responsable des réparations ?
Είναι ο σπιτονοικοκύρης υπεύθυνος για διορθώσεις;
Asking who is in charge of doing repairs
Où sont les compteurs de gaz et d'électricité ?
Που είναι οι μετρητές του γκαζιού και του ηλεκτρισμού;
Asking where the gas and the electricity meters are
Avez-vous les manuels d'utilisation ou les garanties des appareils électroménagers ?
Οι ηλεκτρικές συσκευές έρχονται με εγχειρίδια και εγγυήσεις;
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Qui est le fournisseur d'énergie, Internet et téléphonique ?
Ποιοι είναι οι προμηθευτές ηλεκτρισμού, ίντερνετ και τηλεφώνου;
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Où est le thermostat ?
Που είναι ο θερμοστάτης;
Asking if you can see the thermostat
Puis-je voir le certificat de sécurité du gaz ?
Μπορώ να δω το πιστοποιητικό ασφάλειας φυσικού αερίου;
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Combien d'offres la maison a-t-elle eues ?
Πόσες προσφορές σας έχουν γίνει;
Asking how many offers the house has had
Depuis combien de temps la maison est-elle sur le marché ?
Πόσο καιρό είναι αυτό το σπίτι προς πώληση;
Asking how long the house has been on the market
Pourquoi les propriétaires vendent-ils ?
Γιατί μετακομίζουν οι πωλητές;
Asking why the house is being sold
Combien de temps les propriétaires ont-ils vécus ici ?
Πόσο καιρό έχει ζήσει εκεί ο παρών ιδιοκτήτης;
Asking how long the seller has lived there
Qu'est-ce qui est inclus dans la vente ?
Τι περιλαμβάνεται στην αγορά;
Asking what is included in the sale
Y a-t-il des problèmes d'affaissements de terrain ?
Υπήρξαν οποιαδήποτε προβλήματα καθιζήσεων;
Asking if there have been any subsidence problems
Y a-t-il des transferts meilleur marché ?
Είναι δυνατό να βρεθεί φτηνότερος τρόπος μεταφοράς;
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Quelles sont les constructions prévues dans la région ?
Τι θα κτιστεί σε αυτή την περιοχή στο μέλλον;
Asking what the development projects for that area are
Pouvez-vous retirer la maison du marché ?
Μπορείτε να αποσύρετε το σπίτι από την αγορά;
Asking if the house can be taken off the market
D'où vient le carrelage de la cuisine et de la salle de bains ?
Που αγοράστηκαν τα πλακάκια της κουζίνας και του μπάνιου;
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
D'où viennent les meubles fixes, comme les placards de la cuisine par exemple ?
Από πού αγοράστηκε η επίπλωση του σπιτιού, όπως τα αρμαράκια της κουζίνας;
Asking where the previous owners bought the fixed furniture