Thai | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Cerco ___________ da affittare.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Stating that you want to rent something
una stanza
ห้องพัก
Type of accommodation
un appartamento
แฟลต / ห้องชุด
Type of accommodation
un monolocale
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type of accommodation
una casa indipendente
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type of accommodation
una casa bifamiliare
บ้านแฝด
Type of accommodation
una villetta a schiera
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type of accommodation
Quanto è l'affitto mensile?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Asking how much the rent is
Le utenze domestiche sono incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
A quanto ammonta la caparra?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Asking how much the deposit is
Quando posso venire a vedere l'appartamento?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Asking when you can see the accommodation
L'appartamento è _____________.
ห้องชุด ________________
Stating whether the accommodation is furnished or not
ammobiliato
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condition of the apartment
non ammobiliato
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condition of the apartment
Gli animali sono ammessi?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Asking if pets are allowed
Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Asking how you can switch the energy supplier
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Asking how many other people are living in the apartment
Quante persone sono già venute a vedere l'appartamento?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Asking how many people have already viewed the apartment
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Quanto dura il contratto?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Asking how long the lease is
Ci sono disaccordi tra i vicini?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Asking what renovations have been done
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Asking when the apartment was last rewired
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Avrò diritto a un posto auto privato?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Asking if there is a parking space for your car
È stato assassinato qualcuno qui in passato?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Asking if anyone has been murdered there
________ è in buone condizioni?
___________ ใช้งานได้ไหม
Asking if the facilities work
L'impianto idraulico
ท่อประปา
Facilities
L'impianto di riscaldamento
เครื่องทำความร้อน
Facilities
È il proprietario ad essere responsabile delle riparazioni?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Asking who is in charge of doing repairs
Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Asking where the gas and the electricity meters are
Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Dove è il termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Asking if you can see the thermostat
Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto gas?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Quante offerte ci sono state finora per questa casa?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Asking how many offers the house has had
Da quanto tempo la casa è sul mercato?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the house has been on the market
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Asking why the house is being sold
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the seller has lived there
Cosa è incluso nella vendita?
การขายรวมอะไรบ้าง
Asking what is included in the sale
Ci sono problemi di cedimento del terreno?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Asking if there have been any subsidence problems
È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà più economica?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Asking what the development projects for that area are
Può ritirare la casa dal mercato?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Asking if the house can be taken off the market
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e del bagno?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad esempio quelli della cucina?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Asking where the previous owners bought the fixed furniture