Thai | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Szukam _______________ do wynajęcia.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Stating that you want to rent something
pokoju (mianownik: pokój)
ห้องพัก
Type of accommodation
mieszkania (mianownik: mieszkanie)
แฟลต / ห้องชุด
Type of accommodation
kawalerki (mianownik: kawalerka)
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type of accommodation
domu (mianownik: dom)
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type of accommodation
bliźniaka (mianownik: bliźniak)
บ้านแฝด
Type of accommodation
szeregowca (mianownik: szeregowiec)
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type of accommodation
Ile wynosi miesięczny czynsz?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Asking how much the rent is
Czy w czynsz wliczone są opłaty za prąd, gaz, wodę itp.?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Ile wynosi kaucja?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Asking how much the deposit is
Kiedy mogę zobaczyć pokój/mieszkanie/dom?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Asking when you can see the accommodation
Mieszkanie jest ________________.
ห้องชุด ________________
Stating whether the accommodation is furnished or not
umeblowane
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condition of the apartment
nieumeblowane
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condition of the apartment
Czy w mieszkaniu wolno trzymać zwierzęta?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Asking if pets are allowed
Jak mogę zmienić dostawcę prądu?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Asking how you can switch the energy supplier
Ilu innych lokatorów mieszka w tym mieszkaniu?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Asking how many other people are living in the apartment
Ile osób oglądało już to mieszkanie?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Asking how many people have already viewed the apartment
Czy mogę zobaczyć dokumenty dotyczące instalacji elektrycznej i gazowej?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Na jaki okres zostanie zawarta umowa najmu?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Asking how long the lease is
Czy zdarzały się tu spory sąsiedzkie?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Jakie remonty zostały przeprowadzone?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Asking what renovations have been done
Ile lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była ostatnia inspekcja?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Kiedy po raz ostatni wymieniano instalację elektryczną?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Asking when the apartment was last rewired
Kto mieszka na górze (nad nami)/na dole (pod nami)/w mieszkaniu obok?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Czy umowa obejmuje miejsce parkingowe?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Asking if there is a parking space for your car
Czy zamordowano tu kogoś w przeszłości?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Asking if anyone has been murdered there
Czy ___________ działa?
___________ ใช้งานได้ไหม
Asking if the facilities work
instalacja wodno-kanalizacyjna
ท่อประปา
Facilities
ogrzewanie
เครื่องทำความร้อน
Facilities
Czy właściciel odpowiada za naprawy?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Asking who is in charge of doing repairs
Gdzie znajdują się liczniki gazu i prądu?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Asking where the gas and the electricity meters are
Czy ma Pan/Pani instrukcje obsługi lub gwarancje urządzeń elektrycznych?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Kto jest dostawcą prądu, internetu i telefonii?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Gdzie jest termostat?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Asking if you can see the thermostat
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć certyfikat bezpieczeństwa gazu?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Ile ofert kupna domu złożono?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Asking how many offers the house has had
Kiedy dom został wystawiony na sprzedaż?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the house has been on the market
Dlaczego sprzedający się wyprowadzają?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Asking why the house is being sold
Jak długo sprzedający mieszkał w tym domu/mieszkaniu?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the seller has lived there
Co obejmuje umowa sprzedaży?
การขายรวมอะไรบ้าง
Asking what is included in the sale
Czy występowały jakieś problemy z osiadaniem?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Asking if there have been any subsidence problems
Czy istnieje tańsza opcja przeniesienia własności nieruchomości?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Co zostanie wybudowane w okolicy w przyszłości?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Asking what the development projects for that area are
Proszę o wycofanie oferty z biura nieruchomości.
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Asking if the house can be taken off the market
Gdzie nabyto kuchnię oraz kafelki w łazience?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
Gdzie nabyto meble do zabudowy, np. szafki kuchenne?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Asking where the previous owners bought the fixed furniture