Thai | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Estou procurando por um(a) _______________ para alugar.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Stating that you want to rent something
quarto
ห้องพัก
Type of accommodation
apartamento
แฟลต / ห้องชุด
Type of accommodation
studio/quitinete
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type of accommodation
casa separada
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type of accommodation
casa germinada
บ้านแฝด
Type of accommodation
moradia em banda
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type of accommodation
Quanto custa o aluguel por mês?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Asking how much the rent is
Os serviços utilitários estão inclusos?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Qual é o valor do depósito?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Asking how much the deposit is
Quando posso vir para visitação?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Asking when you can see the accommodation
O imóvel é ________________.
ห้องชุด ________________
Stating whether the accommodation is furnished or not
mobiliado
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condition of the apartment
não mobiliado
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condition of the apartment
Há alguma restrição com animais de estimação?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Asking if pets are allowed
Como posso mudar o fornecedor de energia?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Asking how you can switch the energy supplier
Quantas pessoas estão vivendo no imóvel?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Asking how many other people are living in the apartment
Quantas pessoas já vieram para a visitação?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Asking how many people have already viewed the apartment
Posso ver os registros e relatórios de instalação de gás?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Quanto tempo dura o contrato de arrendamento?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Asking how long the lease is
Houve alguma desavença entre os vizinhos?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Foram feitas reformas? Quais?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Asking what renovations have been done
Quantos anos tem a caldeira e quando foi inspecionada pela última vez?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Quando foi a última vez em que a fiação foi trocada?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Asking when the apartment was last rewired
Quem vive no apartamento de baixo/de cima/ao lado?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Existe uma vaga de estacionamento inclusa?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Asking if there is a parking space for your car
Alguém já foi morto aqui?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Asking if anyone has been murdered there
A(s), o(s) ___________ funciona(m)?
___________ ใช้งานได้ไหม
Asking if the facilities work
encanamento
ท่อประปา
Facilities
calefação/aquecimento
เครื่องทำความร้อน
Facilities
O proprietário é responsável pelos consertos e reparos?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Asking who is in charge of doing repairs
Onde estão os medidores de gás e eletricidade?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Asking where the gas and the electricity meters are
Você tem os manuais de instruções ou as garantias dos aparelhos elétricos?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Quem fornece a energia elétrica, banda larga e telefonia?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Onde fica o termostato?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Asking if you can see the thermostat
Posso ver o certificado de segurança do gás?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Quantas ofertas já foram feitas?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Asking how many offers the house has had
Há quanto tempo está no mercado?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the house has been on the market
Por que os donos estão se mudando?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Asking why the house is being sold
Por quanto tempo o vendedor morou aqui?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the seller has lived there
O que está incluído na venda?
การขายรวมอะไรบ้าง
Asking what is included in the sale
Houve problemas de aluimento?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Asking if there have been any subsidence problems
É possível achar uma transferência mais barata?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Você sabe se existem projetos de construções nessa área no futuro?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Asking what the development projects for that area are
Você pode retirar o imóvel do mercado?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Asking if the house can be taken off the market
De onde vem os azulejos do banheiro e da cozinha?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
De onde vem os móveis fixos, os armários da cozinha, por exemplo?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Asking where the previous owners bought the fixed furniture