Thai | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Caut un _______________ de închiriat.
ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Stating that you want to rent something
cameră
ห้องพัก
Type of accommodation
apartament
แฟลต / ห้องชุด
Type of accommodation
garsonieră / apartament
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
Type of accommodation
casă detașată
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
Type of accommodation
casă semi-detașată
บ้านแฝด
Type of accommodation
casă cu teresă
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
Type of accommodation
Cât costă chiria pe lună?
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Asking how much the rent is
Sunt utilitățile incluse?
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Cât este depozitul?
เงินมัดจำคือเท่าไร
Asking how much the deposit is
Când pot veni să văd locuința?
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Asking when you can see the accommodation
Apartamentul este ________________.
ห้องชุด ________________
Stating whether the accommodation is furnished or not
mobilat
ได้รับการตกแต่งแล้ว
Condition of the apartment
nemobilat
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
Condition of the apartment
Sunt permise animalele de companie?
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Asking if pets are allowed
Cum pot schimba furnizorul de energie?
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Asking how you can switch the energy supplier
Câți chiriași locuiesc în apartament?
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Asking how many other people are living in the apartment
Câte persoane au văzut apartamentul?
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Asking how many people have already viewed the apartment
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Cât durează contractul de închiriere?
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Asking how long the lease is
A existat vreun conflict cu vecinii?
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Ce ronovări s-au făcut?
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Asking what renovations have been done
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Asking when the apartment was last rewired
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Aveți loc de parcare?
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Asking if there is a parking space for your car
A fost cineva asasinat aici?
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Asking if anyone has been murdered there
Funcționează ___________?
___________ ใช้งานได้ไหม
Asking if the facilities work
conductele
ท่อประปา
Facilities
încâlzirea
เครื่องทำความร้อน
Facilities
Proprietarul se ocupă de repații?
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Asking who is in charge of doing repairs
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Asking where the gas and the electricity meters are
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Unde este termostatul?
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Asking if you can see the thermostat
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Câte oferte a avut casa până acum?
ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Asking how many offers the house has had
De cât timp este pe piață?
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the house has been on the market
De ce se mută cei care vând casa?
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Asking why the house is being sold
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Asking how long the seller has lived there
Ce este inclus în vânzare?
การขายรวมอะไรบ้าง
Asking what is included in the sale
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Asking if there have been any subsidence problems
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Ce se va construi în această zonă în viitor?
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Asking what the development projects for that area are
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Asking if the house can be taken off the market
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Asking where the previous owners bought the fixed furniture