Chinese | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

Jag vill hyra en/ett ________.
我在寻找租用 _______________ 。
Stating that you want to rent something
rum
房间
Type of accommodation
lägenhet
公寓
Type of accommodation
enrumslägenhet
单人套间
Type of accommodation
fristående hus/villa
独立住宅
Type of accommodation
parhus
半独立住宅
Type of accommodation
radhus
排屋
Type of accommodation
Hur mycket är hyran per månad?
每月租金多少?
Asking how much the rent is
Ingår driftskostnader?
请问电气水费包含在月租里面吗?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
Hur mycket är depositionen?
押金多少?
Asking how much the deposit is
När kan jag komma för en visning?
我什么时候可以过来看房?
Asking when you can see the accommodation
Lägenheten är_________.
这间公寓________________。
Stating whether the accommodation is furnished or not
möblerad
提供家具
Condition of the apartment
omöblerad
不提供家具
Condition of the apartment
Är husdjur tillåtna?
请问可以养宠物吗?
Asking if pets are allowed
Hur byter jag energileverantör?
我如何更换能源供应商?
Asking how you can switch the energy supplier
Hur många andra personer bor i lägenheten?
这间公寓里还有几个租客呢?
Asking how many other people are living in the apartment
Hur många andra personer har varit och tittat på lägenheten?
有多少人已经看过这间公寓了?
Asking how many people have already viewed the apartment
Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna för elen och gasen?
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
Hur länge är kontraktet?
请问租期多久?
Asking how long the lease is
Har det varit någon osämja mellan grannarna?
请问邻居相处和睦吗?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
Vilka renovationer har gjorts?
请问有哪些地方重新装修过?
Asking what renovations have been done
Hur gammal är pannan och när var den senast inspekterad?
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
När var ledningarna senast omkopplade?
请问上一次公寓重组电路是何时?
Asking when the apartment was last rewired
Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
Finns det en parkeringsplats för min bil?
请问包含停车位吗?
Asking if there is a parking space for your car
Har någon blivit mördad här?
这里有发生过命案吗?
Asking if anyone has been murdered there
Fungerar ______?
请问___________能正常运作吗?
Asking if the facilities work
rörläggningen
水管设备
Facilities
värmesystemet
暖气
Facilities
Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?
请问房东负责维修吗?
Asking who is in charge of doing repairs
Var är gas- och elmätarna?
请问煤气表和电表在哪里?
Asking where the gas and the electricity meters are
Finns det bruksanvisningar och garantier för de elektriska apparaterna?
你有电器使用手册和保修卡吗?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
Vilka företag levererar energi, bredband och hemtelefon?
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
Var är termostaten?
温度调节器在哪里?
Asking if you can see the thermostat
Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?
我可以看看煤气安全证明书吗?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

Hur många har budat på huset?
这个房子有多少人愿意买?
Asking how many offers the house has had
Hur länge har huset varit på marknaden?
请问这个房子待价而沽多久了?
Asking how long the house has been on the market
Varför säljer ägarna huset?
请问房主为什么要卖房呢?
Asking why the house is being sold
Hur länge har säljarna bott här?
请问房主在这里居住多久了?
Asking how long the seller has lived there
Var är inkluderat i köpet?
请问哪些包含在售价里?
Asking what is included in the sale
Har det varit något problem med sättningarna på huset?
请问是否有沉降问题?
Asking if there have been any subsidence problems
Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av egendomens äganderätt?
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Asking what the development projects for that area are
Kan du ta bort huset för marknaden?
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Asking if the house can be taken off the market
Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture