Chinese | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
我在寻找租用 _______________ 。
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
房间
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
公寓
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
单人套间
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
独立住宅
Type of accommodation
บ้านแฝด
半独立住宅
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
排屋
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
每月租金多少?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
请问电气水费包含在月租里面吗?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
押金多少?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
我什么时候可以过来看房?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
这间公寓________________。
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
提供家具
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
不提供家具
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
请问可以养宠物吗?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
我如何更换能源供应商?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
这间公寓里还有几个租客呢?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
有多少人已经看过这间公寓了?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
我能否看一看电气安装检查表/报告?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
请问租期多久?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
请问邻居相处和睦吗?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
请问有哪些地方重新装修过?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
请问热水器使用多久了,以及上一次检查是何时?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
请问上一次公寓重组电路是何时?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
住在公寓楼上/楼下/隔壁的是谁?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
请问包含停车位吗?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
这里有发生过命案吗?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
请问___________能正常运作吗?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
水管设备
Facilities
เครื่องทำความร้อน
暖气
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
请问房东负责维修吗?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
请问煤气表和电表在哪里?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
你有电器使用手册和保修卡吗?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
请问谁提供能源、宽带和固定电话?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
温度调节器在哪里?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
我可以看看煤气安全证明书吗?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
这个房子有多少人愿意买?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
请问这个房子待价而沽多久了?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
请问房主为什么要卖房呢?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
请问房主在这里居住多久了?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
请问哪些包含在售价里?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
请问是否有沉降问题?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
请问有无便宜点的房产所有权转让?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
请问这片区域未来有哪些发展项目?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
您能把这个房子从卖房市场上下架吗?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的厨房和浴室瓷砖?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
请问前任房主在哪里购买的家具,比如碗柜?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture