Czech | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Hledám _______________ k pronájmu.
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
pokoj
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
byt
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
studio
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
rodinný dům
Type of accommodation
บ้านแฝด
dvojdomek
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
řadový dům
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Kolik stojí měsíční nájem?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
Kolik je záloha?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
Byt je _____________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
zařízený
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nezařízený
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Jak mohu změnit dodavatele energie?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Na jak dlouho je nájemní doba?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Jaké renovace byly udělány?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Nachází se tam i parkovací místo?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Byl zde někdo zavražděn?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
Funguje ____________?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
Instalatérství
Facilities
เครื่องทำความร้อน
topení
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Má domovník/domovnice na starost opravy?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické spotřebiče?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Mohu se podívat na termostat?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Jak dlouho zde žil prodejec?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
Co je zahrunuté v prodeji?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou linku?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture