Danish | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Jeg leder efter en/et ____________ at leje.
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
værelse
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
lejlighed
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
etværelseslejlighed
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
parcelhus
Type of accommodation
บ้านแฝด
doppelthus
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
rækkehus
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Hvor meget er den månedlige leje?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Er forbrug inklusiv?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
Hvor meget er indskuddet?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Hvornår kan jeg komme og se stedet?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
Lejligheden er ________________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
møbleret
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
ikke møbleret
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Er husdyr tilladt?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Hvordan kan jeg skifte energiforsyning?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Hvor mange andre lejere bor der i lejligheden?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Hvor mange fremvisninger har der været på lejligheden?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Må jeg se gas- og elmåleren?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Hvor lang er lejeperioden?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Har der været uoverensstemmelser mellem naboerne?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Hvilke renoveringer er der blevet foretaget?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Hvor gammel er varmtvandsbeholderen og hvornår er den sidst blevet kontrolleret?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Hvornår blev der sidst trukket ledninger i lejligheden?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Hvem bor i lejligheden ovenpå/nedenunder/ved siden af?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Er der en parkeringsplads inkluderet?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Er der nogen der er blevet myrdet her?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
Virker _______________?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
rørarbejdet
Facilities
เครื่องทำความร้อน
varmeanlægget
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Er udlejeren ansvarlig for at udføre reparationer?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Hvor er gas- og elmåleren?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Har du nogle instruktionsmanualer og garantier på de elektriske apparater?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Hvem er udbyderen af energi, bredbånd og telefoni?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Hvor er termostaten?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Må jeg se sikkerhedscertifikatet over gasinstallationen?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Hvor mange tilbud har huset fået?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har huset været på markedet?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Hvorfor flytter sælgerne?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Hvor længe har sælger boet der?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
Hvad er inkluderet i salget?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Har der været nogen sætningsproblemer?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Er det muligt at finde en billigere overførsel af ejendom?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Hvad skal der bygges i området i fremtiden?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Kan du tage huset af markedet?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Hvor kommer køkkenet og badeværelsesfliserne fra?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Hvor købte de tidligere ejere det faste inventar, fx køkkenskabe?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture