German | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Ich möchte _________________ mieten.
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
ein Zimmer
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
eine Wohnung/ ein Apartment
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
ein Studioapartment
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
ein Einfamilienhaus
Type of accommodation
บ้านแฝด
ein Doppelhaus
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
ein Reihenhaus
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Wie viel beträgt die Miete pro Monat?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sind die Nebenkosten inbegriffen?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
Wie hoch ist die Kaution?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Wann kann ich zur Besichtigung kommen?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
Das Apartment ist_____________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
möbliert
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
unmöbliert
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sind Haustiere erlaubt?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Wie kann ich die Energieversorgung wechseln?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Wie viele Mitbewohner leben im Apartment?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Wie viele Besichtigungen gab es schon?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Kann ich die Zählerstände sehen?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Wie lange gilt der Mietvertrag?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Gab es Konflikte in der Nachbarschaft?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Was wurde renoviert?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Wann wurde die Elektrik zuletzt erneuert?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Wer wohnt über mir/unter mir/ nebenan?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Gehört ein Parkplatz dazu?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Wurde hier schon mal jemand ermordet?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
Funktionieren____________?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
die Abflussrohre
Facilities
เครื่องทำความร้อน
die Heizungsanlagen
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Ist der Besitzer für Reparaturen zuständig?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Wo sind die Gas- und Stromzähler?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Haben Sie Bedienungsanleitungen oder Garantiebescheinigungen für die elektrischen Geräte?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Wer ist für Stromversorgung, Internet und Festnetztelefon zuständig?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Wo ist der Thermostat?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Kann ich das Gas-Sicherheitszertifikat sehen?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Wie viele Kaufangebote hat es schon gegeben?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange ist das Haus schon auf dem Markt?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Warum verkaufen die Besitzer?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Wie lange haben die Vorbesitzer hier gelebt?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
Was ist im Verkauf mit inbegriffen?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Gibt es hier Probleme mit absackenden Böden?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Ist eine günstigere Art der Umschreibung möglich?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Was wird hier in Zukunft noch gebaut?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Können Sie das Haus vom Markt nehmen und für mich als potentiellen Käufer reservieren?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Von welchem Anbieter stammen die Küchen- und Badezimmerfliesen?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Wo kommen die Einbaumöbel wie zB. Küchenschränke her?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture