Italian | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Cerco ___________ da affittare.
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
una stanza
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
un appartamento
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
un monolocale
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
una casa indipendente
Type of accommodation
บ้านแฝด
una casa bifamiliare
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
una villetta a schiera
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Quanto è l'affitto mensile?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Le utenze domestiche sono incluse?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
A quanto ammonta la caparra?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Quando posso venire a vedere l'appartamento?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
L'appartamento è _____________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
ammobiliato
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
non ammobiliato
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Gli animali sono ammessi?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Come posso cambiare il fornitore di energia elettrica?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Quante persone sono già venute a vedere l'appartamento?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Posso vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Quanto dura il contratto?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Ci sono disaccordi tra i vicini?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Quando è stato rifatto l'impianto elettrico?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Avrò diritto a un posto auto privato?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
È stato assassinato qualcuno qui in passato?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
________ è in buone condizioni?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
L'impianto idraulico
Facilities
เครื่องทำความร้อน
L'impianto di riscaldamento
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
È il proprietario ad essere responsabile delle riparazioni?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Dove è il termostato?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Posso vedere il certificato di conformità dell'impianto gas?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Quante offerte ci sono state finora per questa casa?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Da quanto tempo la casa è sul mercato?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Perché i proprietari stanno vendendo la casa?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
Cosa è incluso nella vendita?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Ci sono problemi di cedimento del terreno?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
È possibile avere un'opzione di passaggio di proprietà più economica?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Cosa verrà costruito in futuro in quest'area?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Può ritirare la casa dal mercato?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Dove sono state acquistate le piastrelle della cucina e del bagno?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad esempio quelli della cucina?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture