Romanian | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Caut un _______________ de închiriat.
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
cameră
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
apartament
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
garsonieră / apartament
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
casă detașată
Type of accommodation
บ้านแฝด
casă semi-detașată
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casă cu teresă
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Cât costă chiria pe lună?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Sunt utilitățile incluse?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
Cât este depozitul?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Când pot veni să văd locuința?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
Apartamentul este ________________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
mobilat
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
nemobilat
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Sunt permise animalele de companie?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Cum pot schimba furnizorul de energie?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Câți chiriași locuiesc în apartament?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
Câte persoane au văzut apartamentul?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Cât durează contractul de închiriere?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
A existat vreun conflict cu vecinii?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Ce ronovări s-au făcut?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima dată inspecția?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Aveți loc de parcare?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
A fost cineva asasinat aici?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
Funcționează ___________?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
conductele
Facilities
เครื่องทำความร้อน
încâlzirea
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Proprietarul se ocupă de repații?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Unde se află contorul de gaz și cel electric?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
Aveți garanție și manuale de instrucție pentru electronice?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și telefon fix?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Unde este termostatul?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Câte oferte a avut casa până acum?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
De cât timp este pe piață?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
De ce se mută cei care vând casa?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
Ce este inclus în vânzare?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Au fost probleme cu alunecarea de teren?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Ce se va construi în această zonă în viitor?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și bucătărie?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu, dulapurile de bucătărie?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture