Russian | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Я бы хотел(а) снимать________________.
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
комната
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
квартира/апартаменты
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
студия
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
отдельный дом
Type of accommodation
บ้านแฝด
блокированный дом
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
дом ленточной застройки
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
Сколько стоит аренда в месяц?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
Коммунальные услуги включены в стоимость?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
Какова стоимость депозита?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
Когда я могу прийти для осмотра?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
Жилье_______________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
мебелировано
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
без мебели
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
Домашние животные разрешены?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
Как я могу включить датчик электричества?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
Сколько еще человек живут в квартире?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
сколько человек уже осмотрели эту квартиру?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
Могу я посмотреть счета за электричество и газ?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
Как долго длится контракт?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
Были ли разногласия с соседями
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
Какие ремонтные работы здесь были?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
Сколько лет этому бойлеру, и как давно он проверялся?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
Когда последний раз была заменена проводка?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
Кто живет наверху/внизу/рядом?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
Там есть парковка?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
Здесь кто-нибудь был убит?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
_________ работает?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
водопровод
Facilities
เครื่องทำความร้อน
отопление
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
Арендодатель отвечает за техническое обслуживание?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
Где расположены счетчики газа и электричества?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
У вас есть какие-либо руководства пользователя или гарантии для электроприборов?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
Кто поставляет энергию, широкополосную сеть и домашний телефон?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
Где термостат?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
Могу я посмотреть сертификат безопасности газа?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
Сколько предложений имел этот дом?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
Как давно этот дом уже на рынке?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
Почему владельцы переезжают?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
Как долго продавец там живет?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
Что включено в продажу?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
Здесь были проблемы с обвалами?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
Возможно ли найти более дешевую передачу прав собственности?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
Что будет строиться в этом районе в будущем?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
Вы можете снять дом с рынка?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
Где была куплена плитка для ванной и кухни?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
Где была куплена встроенная мебель, например, кухонные шкафчики?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture