Spanish | Phrases - Immigration | Housing

Housing - Renting

ฉันกำลังมองหา _______________ สำหรับเช่า
Estoy buscando un/a ________________ para alquilar.
Stating that you want to rent something
ห้องพัก
habitación
Type of accommodation
แฟลต / ห้องชุด
piso / apartamento
Type of accommodation
แฟลตห้องเดี่ยว / ห้องชุดห้องเดี่ยว
estudio
Type of accommodation
บ้านเดี่ยวที่ไม่ติดกับบ้านคนอื่น
chalé
Type of accommodation
บ้านแฝด
casa semiadosada
Type of accommodation
บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันทั้งสองด้าน (อาคารพาณิชย์)
casa adosada
Type of accommodation
ราคาค่าเช่าต่อเดือนคือเท่าไร
¿Cuánto es el alquiler al mes?
Asking how much the rent is
ค่าน้ำค่าไฟรวมอยู่ในค่าเช่าด้วยไหม
¿Están incluidos los gastos en el alquiler?
Asking if the expenses for electricity, gas and water are included
เงินมัดจำคือเท่าไร
¿Cuánto es la fianza?
Asking how much the deposit is
ฉันสามารถเข้าไปชมที่พักได้เมื่อไร
¿Cuándo puedo ir a ver el piso/la habitación?
Asking when you can see the accommodation
ห้องชุด ________________
El piso/apartamento está __________________.
Stating whether the accommodation is furnished or not
ได้รับการตกแต่งแล้ว
amueblado
Condition of the apartment
ยังไม่ได้รับการตกแต่ง
sin amueblar
Condition of the apartment
อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาไหม
¿Se permiten mascotas?
Asking if pets are allowed
ฉันจะเปิด-ปิดแหล่งจ่ายพลังงานได้อย่างไร
¿Cómo se cambia de compañía eléctrica?
Asking how you can switch the energy supplier
มีผู้เช่าที่อาศัยอยู่ในห้องชุดกี่คน
¿Cuántos inquilinos viven en el piso/apartamento?
Asking how many other people are living in the apartment
มีผู้เข้าชมจำนวนกี่คนแล้ว
¿Cuántas personas han venido a ver el piso/apartamento?
Asking how many people have already viewed the apartment
ฉันขอดูรายงานหรือการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟและแก๊ซได้ไหม
¿Puedo ver el historial de revisiones de la instalación eléctrica y el de la instalación del gas?
Asking if you can see the electrical and gas installation checks/reports
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเท่าไร
¿Cuánto dura el contrato de arrendamiento?
Asking how long the lease is
เคยมีความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านไหม
¿Ha habido algún conflicto entre los vecinos?
Asking if there have been disagreements among the neighbors
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอะไรแล้วบ้าง
¿Han hecho alguna reforma?
Asking what renovations have been done
หม้อน้ำมีอายุเท่าไร และได้รับการตรวจสอบล่าสุดเมื่อไร
¿Cuántos años tiene la caldera y cuándo pasó la última revisión?
Asking how old the boiler is and when it was last inspected
ห้องชุดได้รับการจัดระบบไฟฟ้าใหม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร
¿Cuándo se renovó la instalación eléctrica por última vez?
Asking when the apartment was last rewired
ใครอาศัยอยู่ชั้นบน/ชั้นล่าง/ห้องถัดไป
¿Quién vive arriba/abajo/al lado?
Asking who lives in the apartment upstairs/downstairs/next door
มีที่ว่างสำหรับจอดรถรวมอยู่ด้วยไหม
¿Tiene plaza de aparcamiento?
Asking if there is a parking space for your car
เคยมีใครถูกฆาตกรรมที่นี่ไหม
¿Han asesinado a alguien aquí?
Asking if anyone has been murdered there
___________ ใช้งานได้ไหม
¿Funciona ____________?
Asking if the facilities work
ท่อประปา
la instalación de tuberías/cañerías
Facilities
เครื่องทำความร้อน
la calefacción
Facilities
เจ้าของบ้านเช่าเป็นผู้ดูแลเรื่องการซ่อมแซมไหม
¿El casero se encarga de las reparaciones?
Asking who is in charge of doing repairs
มิเตอร์วัดปริมาณการใช้แก๊สและไฟอยู่ตรงไหน
¿Dónde están los contadores del gas y de la electricidad?
Asking where the gas and the electricity meters are
คุณมีคู่มือการใช้และใบรับประกันของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไหม
¿Los electrodomésticos tienen garantía y manuales de instrucciones?
Asking if there are instructions manuals and warranties on the electrical items
ใครเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงาน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และโทรศัพท์บ้าน
¿Con qué compañía tienen contratada la luz/la conexión a Internet? ¿Con qué compañía tienen contratado el teléfono fijo?
Asking who supplies the energy, broadband and home phone
เครื่องควบคุมอุณหภูมิอยู่ตรงไหน
¿Dónde está el termostato?
Asking if you can see the thermostat
ฉันขอดูใบรับรองความปลอดภัยของระบบแก๊สได้ไหม
¿Puedo ver el certificado de seguridad de la instalación de gas?
Asking if you can see the gas safety certificate

Housing - Buying

ได้รับข้อเสนอจากกี่คนแล้วบ้าง
¿Cuántas ofertas han hecho por la casa?
Asking how many offers the house has had
บ้านได้ถูกประกาศขายในตลาดมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo lleva la casa a la venta?
Asking how long the house has been on the market
ทำไมผู้ขายจึงย้ายออก
¿Por qué se mudan los dueños?
Asking why the house is being sold
ผู้ขายอาศัยอยู่ที่นั่นมานานเท่าไรแล้ว
¿Cuánto tiempo han vivido los dueños en la casa?
Asking how long the seller has lived there
การขายรวมอะไรบ้าง
¿Qué está incluido en la venta?
Asking what is included in the sale
เคยมีปัญหาการทรุดตัวมาก่อนไหม
¿Ha habido problemas de hundimiento del suelo?
Asking if there have been any subsidence problems
จะเป็นไปได้ไหมที่จะโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในราคาที่ถูกกว่า
¿Sería posible pagar menos por el traspaso?
Asking about finding a cheaper transfer of legal title of property
จะมีการสร้างอะไรในพื้นที่นี้ในอนาคตไหม
¿Sabe qué se está construyendo o se va a construir en la zona?
Asking what the development projects for that area are
คุณสามารถนำบ้านออกจากตลาดได้ไหม
¿Pueden retirar la casa del mercado para reservármela?
Asking if the house can be taken off the market
กระเบื้องห้องน้ำมาจากไหน
¿De dónde son los azulejos de la cocina y del baño?
Asking where the previous owners bought the kitchen and bathroom tiles
เครื่องเรือนแบบติดตั้งกับที่ เช่น ชุดครัว มาจากไหน
¿De dónde son los muebles fijos, como los armarios de la cocina?
Asking where the previous owners bought the fixed furniture