Portuguese | Phrases - Immigration | Pets

Pets - Bringing a pet

Potřebuji dovozní povolení?
Preciso de uma licença de importação?
Asking if you need an import license
Má toto zvíře určenou karanténu?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Asking if there is a quarantine period for that animal
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Asking if there are specific rules for importing non-native species
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Stating what the entry requirements include
mikročip
microchip
Pet entry requirement
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
vacina contra raiva (certificado)
Pet entry requirement
cestovní pas pro zvířata
passaporte do animal
Pet entry requirement
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
tratamento contra tênias (certificado)
Pet entry requirement
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Preciso usar um transportador autorizado?
Asking if you have to use an authorized carrier
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Quais são as regras para ______________?
Asking what the rules are for service animals
Vodící psi
cães-guia
Type of animal
asistenční psi
cães auxiliares
Type of animal
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Asking how you can obtain a certificate for your pet